Collega Ton over: Wereldbodemdag, waar voedsel begint

Vandaag op Wereldbodemdag hebben wij onze collega Ton van Gastel gevraagd om zijn kennis en ervaring te delen over de Nederlandse (voedsel)bodem. Naast onze domeinkennis ervaren wij het als heel waardevol dat onze collega's weten wat er speelt in de sector.

Op Wereld Bodem Dag vraagt de VN aandacht voor het gevaar van bodemdegradatie als risico voor voedselzekerheid en duurzaamheid. In Nederland, met onze zeer intensieve agrarische sector, gaat de discussie vooral over te veel voedingsstoffen die in de bodem terecht komen. Regionaal is dat een probleem, op landelijk niveau ligt dat anders. 

Ondanks al onze technologische ontwikkelingen zijn wij als mensheid nog steeds afhankelijk van een paar centimeter grond om te overleven. In onze bodems wordt 95% van ons voedsel door boeren geproduceerd. Het begint allemaal in die bodems. Dat is waar voedsel begint.

Gezonde bodems voorzien planten van voedingsstoffen. Van de 18 voor groei essentiële elementen, worden er 3 via fotosynthese uit de atmosfeer gehaald. De rest komt uit bodems. Bodemvruchtbaarheid is het vermogen om essentiële voedingsstoffen te leveren. En gunstige chemische, fysische en biologische eigenschappen voor organismen en plantengroei.

Als voedingsstoffen niet aangevuld worden, verliezen bodems hun capaciteit om leven te ondersteunen. Wereldwijd is de laatste 70 jaar het niveau van vitaminen en voedingsstoffen in voedsel drastisch verminderd. Het verlies van bodemvruchtbaarheid veroorzaakt lage opbrengsten en verlies van oogsten, honger, ondervoeding en armoede. 

Wanneer er te veel voedingsstoffen aanwezig zijn, verspreiden ze zich in de omgeving/het milieu, het water vervuilend en bijdragend aan broeikasgas emissies. Vervuilde (of over bemeste) bodems vormen een risico voor onze voedselketen en de gezondheid van onze planeet.

VAA helpt boeren en hun adviseurs om snel en makkelijk inzicht te krijgen. De mogelijkheid om de discussie op basis van data te voeren, in plaats van onderbuikgevoel, is vandaag de dag van grote waarde. Ben je benieuwd hoe wij waarde voor jou organisatie kunnen leveren?

 

Ton

Ik denk graag met je mee!

Ton
Ton
Product Innovator Bodem

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top