Internationale bodemdag 2020

Zaterdag 05-12-2020 wordt niet alleen Sinterklaas, maar ook Internationale Bodemdag gevierd. Dit is de dag van het jaar waarop de gehele wereld aandacht vraagt voor onze bodem en bewustwording van een kwalitatief goede en schone bodem. Het thema van dit jaar is “Stop soil erosion, Save our future”.

De Wereld Bodem Dag heeft als doel aandacht te vestigen op het belang van een gezonde bodem en te pleiten voor duurzaam beheer van bodemrijkdommen. Het thema van dit jaar is 'Houd de bodem levend, bescherm de bodembiodiversiteit'.   

Ook op Europees niveau staat de bodem en bodem biodiversiteit in de belangstelling. Eind september presenteerde voormalig minister van Landbouw Cees Veerman de plannen van de Missie Bodemgezondheid en Voedsel. Hij betoogde dat achteruitgang van bodems jaarlijks 50 miljard euro kost.   

In Nederland staat de biodiversiteit in de bodem naar verluidt onder druk. Volgens het rapport 'De Bodem Bereikt' van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) hebben onze bodems last van verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en een verhoogde kwetsbaarheid. Dit zou komen door het intensieve gebruik en gevaarlijke stoffen. De klimaatverandering doet daar nog een schepje bovenop door de afbraak van organische stof te versnellen. Bodemdeskundigen zijn het overigens maar ten dele eens met de conclusies van dit rapport. 

Maar zoals je ook uit de discussies tijdens de Nationale Bodemtop kunt destilleren: eigenlijk weten we niet hoe de bodemkwaliteit er echt voor staat. Er is concensus over hoe we die kwaliteit kunnen beoordelen; aan de hand van 17 indicatoren kan voor ieder perceel de kwaliteit beoordeeld worden.   

Dat is een prima startpunt om vast te stellen hoe het nu, in 2020, werkelijk gesteld is met de bodemkwaliteit van Nederlandse landbouwgrond. En door dat over een of enkele jaren weer te doen kunnen we wat zeggen over voor- of achteruitgang. 

 

Dus wat ga jij voor de bodem doen in 2021? Benieuwd hoe VAA hieraan kan bijdragen? Ga het gesprek aan met Ton van Gastel de bodemspecialist van VAA.  

Voor meer informatie neem contact op met

Ton
Ton
Product Innovator Bodem

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top