Zorgeloos van EDI-Zuivel naar eDairy

Vanaf 1 april 2023 stappen FrieslandCampina en Partico over van EDI-Zuivel naar eDairy voor de datauitwisseling van zuivelinformatie. eDairy maakt het eenvoudiger om gegevens uit te wisselen en bevat meer informatie. Maar de overgang kan vervelende gevolgen hebben als u niet goed bent voorbereid. VAA kan u daarbij helpen!

Al enige tijd wordt het EDI-Zuivel-bericht gebruikt als format voor het uitwisselen van zuivelgegevens. FrieslandCampina stapt nu als eerste over op het nieuwe format eDairy dat binnen de sector als standaard is vastgesteld. Het nieuwe bericht is beter gestructureerd en bevat nu ook duurzaamheidskengetallen op het gebied van diergezondheid en -welzijn, klimaat en biodiversiteit. eDairy is hiermee op de toekomst voorbereid.

Wat betekent dit alles voor accountants en adviesbureaus binnen de zuivelbranche? 


Vier datastromen
Het eDairy-bericht bestaat uit vier verschillende datastromen: Leveringen, Facturen, Kwaliteit en Duurzaamheidskengetallen.

  • De datastroom Leveringen bevat per levering de gegevens van de geleverde melk, zoals de hoeveelheid en de kwaliteit. Deze data zijn op dagbasis beschikbaar.
  • De datastroom Facturen bevat de leveringen die in een maand hebben plaatsgevonden en de financiële vertaling daarvan, inclusief de toeslagen en inhoudingen. Dit bericht is op maandbasis beschikbaar.
  • De datastroom Kwaliteit bevat aanvullende kwaliteitsgegevens per levering.
  • De datastroom Duurzaamheid bevat op jaarbasis kengetallen op het gebied van diergezondheid en -welzijn, klimaat en biodiversiteit, zoals Kalf-OK-score, Broeikasgasuitstoot, Eiwit van Eigen Land en Blijvend Grasland.

Per datastroom moeten de koppelingen met het ontvangende informatiesysteem worden aangepast, zodat de datastromen door blijven lopen. VAA Data Works heeft voor haar eigen componenten zoals Bizview al nieuwe koppelingen ontwikkeld, waardoor partijen die hiervan gebruik maken probleemloos kunnen worden overgezet.

Gebruikt uw organisatie financiële pakketten om zuivelgegevens (bv. facturen) in te lezen, zoals Accountview van Visma? Ook voor u heeft VAA een oplossing beschikbaar! Via het VAA Connectorplatform worden eDairy-berichten ingelezen en omgezet naar een formaat dat direct door Accountview kan worden verwerkt. Hiermee is een naadloze overgang van EDI-Zuivel naar eDairy veiliggesteld. Beide stromen, oud en nieuw, kunnen ook naast elkaar actief zijn.

Verder heeft VAA Dataservices ontwikkeld waarmee de vier datastromen van eDairy apart ontsloten kunnen worden naar andere applicaties. VAA bepaalt in overleg welke berichttypes en kengetallen relevant zijn voor uw organisatie en zorgt er vervolgens voor dat deze gegevens kunnen worden ingelezen en verwerkt in uw informatiesysteem. We kunnen er ook voor zorgen dat het opvragen op basis van KvK of UBN nummer moeiteloos verloopt. Onderdeel van deze dienstverlening is ook een continu monitoring of de berichtenstroom nog loopt en herstel- en supportfaciliteiten als berichten niet doorkomen. Hiermee wordt uw organisatie ontzorgd en beschikt u altijd over de meest recente zuivelgegevens van de deelnemende veehouders.

Maakt u momenteel in uw financiële administratie, rapportage- of monitoringssystemen gebruik van het bestaande EDI-Zuivelbericht? Dan is het belangrijk dat de overstap naar de nieuwe eDairy-bericht goed mogelijk geregeld wordt. VAA helpt u graag met de omschakeling en zorgt ervoor dat uw datastromen blijven stromen. Neem hier contact met ons op wanneer u gebruik wilt maken van deze dienstverlening.   

 

Jan

Ik denk graag met je mee!

Jan
Jan
Business Consultant

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top