+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

PARTNERS

Samen voor een betere wereld

 

Partners zijn van onschatbare waarde voor VAA Data Works. Als keten-integrator zijn we gewend om nauw samen te werken met verschillende partijen. We zijn ervan overtuigd dat het niet realistisch is om te denken dat één partij alle problemen kan oplossen. Bij VAA geloven we juist in het belang van verbinding en samenwerking.

We hechten veel waarde aan onze partnerschappen en zijn ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel is tot innovatie en succes. Gezamenlijk streven we naar een duurzame toekomst en bieden we meerwaarde voor alle betrokken partijen.

Bij VAA zijn we van mening dat het niet nodig is om alles zelf te willen bouwen als het al beschikbaar is. In een keten is alles met elkaar verbonden. Wat er aan de ene kant gebeurt, heeft vaak effect aan de andere kant. Daarom is samenwerken onvermijdelijk.

Inhoudsopgave 

Technische partners

Data provisioning partners

Business partners

Onderzoekspartners

Partners zijn van onschatbare waarde voor VAA Data Works. Als keten-integrator zijn we gewend om nauw samen te werken met verschillende partijen. We zijn ervan overtuigd dat het niet realistisch is om te denken dat één partij alle problemen kan oplossen. Bij VAA geloven we juist in het belang van verbinding en samenwerking.

We hechten veel waarde aan onze partnerschappen en zijn ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel is tot innovatie en succes. Gezamenlijk streven we naar een duurzame toekomst en bieden we meerwaarde voor alle betrokken partijen.

Bij VAA zijn we van mening dat het niet nodig is om alles zelf te willen bouwen als het al beschikbaar is. In een keten is alles met elkaar verbonden. Wat er aan de ene kant gebeurt, heeft vaak effect aan de andere kant. Daarom is samenwerken onvermijdelijk.

Technische partners

Data Provisioning partners

Silver Business Partner IBM

Als Silver Business Partner heeft VAA een geavanceerd samenwerkingsniveau met IBM bereikt, met expertise in IBM-technologieën en oplossingen om klanten te ondersteunen.

Data Provisioning partners

Outsystems 

Veel van onze klanten maken gebruik van de ontwikkel-, test- en productieomgeving die zijn ingericht op de VAA OutSystems Cloud omgeving.

Data Provisioning partners

Microsoft Solutions Partner

Altijd up-to-date zijn met nieuwste Microsoft tools en technieken, deze kunnen we toepassen en voldoen aan de hoogste normen die gesteld worden aan een Gold Partnership.

Data Provisioning partners

JoinData

JoinData faciliteert gegevensuitwisseling en samenwerking tussen verschillende partijen in de agrarische sector.

Data provisioning partners

Data Provisioning partners

Floricode

Beheert en standaardiseert codes voor bloemen en planten in de Nederlandse sierteeltsector.

Data Provisioning partners

AgGateway

AgGateway is een platform dat gegevensuitwisseling en de samenwerking in de agri sector bevordert.

Data Provisioning partners

HortivationHub

Hortivation Hub verbindt de  tuinbouwsector met technologie en kennis, om innovatie te stimuleren en duurzame praktijken te bevorderen.

Data Provisioning partners

JoinData

JoinData faciliteert gegevensuitwisseling in de agrarische sector om samenwerking en innovatie te bevorderen.

iShare logo

iSHARE

Beheert en standaardiseert codes voor bloemen en planten in de Nederlandse sierteeltsector.

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen. Lees hier meer.

Business partners

FME

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.

NMI

Onafhankelijk onderzoeksinstituut voor bodem- en gewasonderzoek.

VAB (Vereniging van Agrarische bedrijfsadviseurs)

Beroepsvereniging voor agrarische bedrijfsadviseurs

VLB 

De VLB behartigt de belangen van accountants- en belastingadvies- kantoren in Nederland.

Federatie Vruchtgroente Organisaties De Federatie Vruchtgroente Organisatie (FVO) vertegenwoordigt en ondersteunt de belangen van Nederlandse vruchtgroentetelers, met focus op innovatie, duurzaamheid en marktontwikkeling.
Data Provisioning partners
AgroConnect

AgroConnect bevordert digitale samenwerking en gegevensuitwisseling in de agrarische sector voor meer efficiëntie en innovatie.

GreenlinQ Data

GQ-Data ondersteunt ondernemers in de land- en tuinbouw  met praktische en slimme informatiesystemen.

FoodInsights

Mbv analyses en inzichten over voedseltrends en -consumptie om de voedingsindustrie te ondersteunen.

Onderzoekspartners

ILVO: Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

ILVO is een Vlaams onderzoekscentrum dat zich richt op innovatie en duurzaamheid in de agrarische sector.

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TNO doet onafhankelijk onderzoek dat bijdraagt aan innovaties en duurzame ontwikkelingen.

Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut doet gericht onderzoek naar duurzame landbouw, voeding en gezondheid.

 

 

Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) biedt opleidingen en onderzoek in data science om innovatie te stimuleren.

Titel partner Wageningen University & Research is een instituut dat zich richt op gezonde voeding en leefomgeving, met een focus op onderzoek en onderwijs in de agrarische en milieuwetenschappen.
Data Provisioning partners
HAS Hogeschool HAS Hogeschool is een gespecialiseerde hogeschool voor agribusiness, food en leefomgeving, die praktijkgerichte opleidingen en onderzoek aanbiedt.