Automatisch bodemanalyses aan gewaspercelen koppelen met de Koppeltool van ZuivelNL

Na een pilot periode is vanaf medio december 2019 de Koppeltool vanuit de Kringloopwijzer benaderbaar

ZuivelNL is een samenwerkingsverband, opgericht door de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Andere aan de zuivelsector gelieerde organisaties kunnen als partner in ZuivelNL participeren. ZuivelNL is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt.

De Koppeltool is gerealiseerd in opdracht van ZuivelNL en is een hulpmiddel waarmee melkveehouders (automatisch) bodemanalyses aan gewaspercelen kunnen koppelen. Op deze manier worden bijbehorende waardes automatisch ingelezen in de KringloopWijzer. Dit bespaart melkveehouders handmatige invoer van gegevens.

De koppeling is gemaakt op basis van perceelgegevens die bekend zijn bij RVO en informatie van laboratoria die bodemanalyses uitvoeren. De Koppeltool werkt op basis van geografische coördinaten. Tijdens het nemen van een bodemmonster worden de coördinaten van de bemonsterde oppervlakte geregistreerd. De gewaspercelen van RVO zijn ook voorzien van geografische data. Op basis hiervan kunnen de gegevens aan elkaar gekoppeld worden.

VAA heeft gezorgd voor de ontwikkeling en integratie van de Koppeltool in de Kringloopwijzer. Voor nu is deze alleen vanuit de applicatie Kringloopwijzer te benaderen. Het idee is om de Koppeltool in de toekomst breder in te gaan zetten.

Weten hoe een koppeltool u verder kan helpen? Wij denken graag samen met u na over de mogelijkheden! Neem contact op met VAA.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Jan van Bennekom
Jan van Bennekom
Commercieel Relatiebeheerder

Werkgebied

Data

VAA heeft de overtuiging dat de steeds groter wordende beschikbaarheid van agri food data het presteren van organisaties gaat versterken.

Meer informatie

Onze oplossingen

VAA GEO percelen

Nooit meer verdwaald in het data landschap met onze innovatieve GEO percelen oplossing.

Meer informatie

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top