RasWeb veewaardering voor de agrosector

Al ruim 15 jaar bouwt VAA in samenwerking met diverse accountants aan RasWeb. RasWeb is een toepassing die accountants in de agrosector ondersteunt bij de waardering van vee en de mineralenboekhouding.

De brondata in RasWeb zijn de diergegevens die afkomstig zijn van RVO. Deze data wordt dagelijks geactualiseerd door gebruik te maken van een automatische koppeling met RVO, die is gerealiseerd door VAA. Het ophalen van deze data gebeurt op een veilige manier en op basis van een door de boer afgegeven machtiging. Op basis van de diermutatielijst van RVO wordt de dierinformatie voorzien van diercategorieën, rekening houdend met bedrijfsovergangen in combinatie met het soort bedrijf waar het dier op verblijft.

Met deze verrijkte data kan RasWeb financiële en bedrijfseconomische kengetallen berekenen die gebruikt worden in gewenste periodieke rapportages. Met een flexibel dagwaarderingssysteem kan op elk moment de waarde van de veestapel bepaald worden. Deze data wordt door de accountants gebruikt voor het opstellen van jaarrekeningen.

Naast RasWeb bestaat er een afgeslankte versie met de naam Rundview. Deze variant bevat een beperktere set kengetallen en is uitermate geschikt als er geen behoefte is aan financiële kengetallen. Vanuit de wens van ZuivelNL is voor de toepassing KringloopWijzer gekozen voor deze variant.

RasWeb / RundView wordt gebruikt door accountants, onderzoeksinstituten, zuivelorganisaties en belangenbehartigingsorganisaties. Elke organisatie die RasWeb gebruikt, kan deelnemen aan de gebruikersgroep die de gewenste doorontwikkeling van RasWeb bepaalt.

 

 

 

Weten hoe RasWeb of Rundview je verder kan helpen? Wij denken graag samen met je na over de mogelijkheden!

Laat je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op!

RasWeb veewaardering voor de agrosector

Werkgebied

Data

VAA heeft de overtuiging dat de steeds groter wordende beschikbaarheid van agri food data het presteren van organisaties gaat versterken.

Meer informatie

Platformen en portalen

We ontwikkelen gebruiksvriendelijke portalen en efficiënte platformen voor onder andere zakelijke dienstverlening en digitale handel.

Meer informatie

Onze oplossingen

VAA Applicatieplatformen

Met onze schaalbare en modulaire platformoplossing is er altijd een manier om data voor u te laten werken!

Meer informatie

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top