+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

ARTIKEL

Grijp je kans en ontdek hoe jij grip op duurzaamheid krijgt!

Publicatiedatum: 01-02-2024 

INLEIDING

Het is niet langer meer genoeg om de voordeligste en/of de beste kwaliteit producten te hebben. Consument, retail, de overheid; ze vragen allemaal om meer duurzaamheid en dan ook aantoonbare duurzaamheid. Natuurlijk willen we dat allemaal, met het oog op de toekomst, maar hoe pak je zo’n veelomvattend concept vast? In de nieuwste blogpost ‘Grip op duurzaamheid 2 – de Checklist’ ontdek je welke kansen er nog voor jouw organisatie, je product en/of keten ligt!

Renee

René
info@vaa.com
+31(0) 73 523 32 32

Wat betekent duurzaamheid binnen de landbouw?

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

In het geval van landbouw is het doel verduurzaming op verschillende gebieden: het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen verminderen of vervangen door alternatieven; natuurbehoud en biodiversiteit vergroten op en rond het boerenbedrijf; verarming van de bodem tegengaan; zorg voor milieu, bodem, lucht en water; welzijn, gezondheid en voedselveiligheid; de veiligheid en gezondheid en eerlijke behandeling van mensen die in de landbouw werken bewaken; vermindering of vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen; en vermindering of vervanging van plastics.

Veel initiatieven en/of keurmerken raken tegelijkertijd verschillende gebieden. Zo heeft de Bean Deal, ofwel de Green Deal Eiwitrijke Gewassen, als doel om het aandeel geteelde en gegeten peulvruchten in Nederland te vergroten. Deze planten verrijken de bodem door stikstof aan zich te binden, waardoor minder (kunst)mest nodig is, minder stikstof uitgestoten wordt, wat biodiversiteit aan planten en dieren ten goede komt, minder peulvruchten hoeven worden geïmporteerd en er meer plantaardig eiwit in Nederland wordt gegeten en minder dierlijk eiwit, wat gunstig is voor de gezondheid.

Gevolgen van achterlopen op duurzaamheid

Het achterlopen met deze materie kan grote gevolgen hebben. Zie ook recent het besluit van het kabinet om dit jaar aardappels vóór 1 oktober te laten oogsten om daarna een stikstofbindend gewas op die grond te zaaien, óf volgend jaar minder stikstof (in de vorm van meststoffen) mogen gebruiken.

Checklist: Hoe duurzaam ben jij?

Hoeveel kun jij er al afstrepen in de keten voor jouw product?

☐   Gebruik van meststoffen verminderen en/of alternatieven gebruiken

☐   Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen en/of alternatieven gebruiken

 

Natuurbehoud en biodiversiteit rondom boerenbedrijf vergroten in:

☐   Bodem

☐   Water

☐   Lucht

☐   Omgeving

☐   Fossiele brandstoffen in landbewerking en vervoer verminderen en/of vervangen door alternatieven, algemeen energieverbruik verlagen en wat overblijft invullen vanuit hernieuwbare energiebronnen, wat dan nog overblijft compenseren via CO2-reductie elders

☐   Gebruik water verminderen

☐   Plastics verminderen en/of vervangen voor alternatieven

☐   Gezondheid en voedselveiligheid voor de consument

☐   Eerlijke behandeling van mensen die in landbouw werken

☐   Productafvalstroom verkleinen

 

Referenties

Lees hoe wij organisaties hebben geholpen om databronnen binnen de voedselketen te ontsluiten en om te zetten in relevante inzichten en kengetallen.

10 veelgestelde vragen over data-integratie en - uitwisseling in de keten

Het verkrijgen van data uit de agri-food keten en het omgaan met complexe vragen over het gebruik, de betrouwbaarheid en de ontsluiting ervan is vaak uitdagend voor organisaties. Deze factsheet beantwoordt daarom de tien meest gestelde vragen over data-integratie in de keten.

De boeren dataruimte - Op weg naar de digitale boerderij

Partijen in de voedselketen moeten keuzes maken voor een duurzame en rendabele toekomst, waarbij slim datagebruik essentieel is om efficiënt en aan regelgeving te voldoen. In de whitepaper vertellen we je er alles over!

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?