+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

Carbon footprint zichtbaar met Cool Farm Tool

INTRO

BO Akkerbouw heeft VAA de opdracht gegund om de administratieve systemen van akkerbouwers te koppelen aan de Cool Farm Tool. Met de resultaten van de Cool Farm Tool wordt inzicht verkregen in de carbon footprint voor akkerbouwers.

Renee

BO akkerbouw

BO Akkerbouw is de brancheorganisatie voor de Nederlandse akkerbouw. De brancheorganisatie heeft de ambitie om het centrale platform en kenniscentrum te zijn voor de akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken.

Klimaatdoelstellingen Akkerbouw

De Nederlandse akkerbouw sector is bezig de klimaatdoelstellingen akkerbouw te realiseren, die zijn gebaseerd op het nationaal klimaatakkoord. BO Akkerbouw loopt voorop bij het behalen van de klimaatdoelstellingen als vertegenwoordiger van de sector.

Een onderdeel van de doelstellingen is het reduceren van de CO2 footprint. BO Akkerbouw wil in eerste instantie de CO2 footprint inzichtelijk maken voor bedrijven in de in de akkerbouw sector. Een zichtbare carbon footprint levert bewustwording bij akkerbouwers. Vanuit dat perspectief wil men de mogelijkheden bekijken om CO2 emissies te reduceren. Daarbij is een goede samenwerking waarmee akkerbouwers van elkaar kunnen leren van groot belang.

 

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

Cool Farm Aliance en de Cool Farm Tool

De Cool Farm Tool is een rekentool van Cool Farm Aliance. Cool Farm Aliance heeft als doel om telers wereldwijd in staat te stellen beter geïnformeerde beslissingen te nemen op de boerderij en zo de impact op het milieu te verminderen. De alliantie richt zich in de eerste fase op broeikasgassen en levert de Cool Farm Tool als een ondersteunend instrument dat geloofwaardig en gestandaardiseerd is.

Akkerbouwers koppelen aan Cool Farm Tool

Om de administratieve handelingen en foutieve invoer te beperken, wordt de data uit de administratieve systemen van akkerbouwers hergebruikt (waarbij telers eigenaar blijven van hun data), doordat VAA automatische koppelingen realiseert tussen deze administratieve systemen en de Cool Farm Tool. Dat maakt het berekenen van de carbon footprint op bedrijfsniveau laagdrempelig. Naast de realisatie van deze koppelingen aan de invoer zijde, wordt het resultaat dat uit de Cool Farm Tool komt door VAA gecommuniceerd met akkerbouwers in de vorm van een e-mail of bericht dat vervolgens kan worden ingelezen in het administratieve systeem van de akkerbouwer. Met deze aanpak maakt BO Akkerbouw samen met VAA de carbon footprint voor akkerbouwers inzichtelijk. Een goede stap in de richting van de klimaatdoelstellingen akkerbouw.

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?