+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

VAA en Boerenverstand starten met pilot biodiversiteit akkerbouw

INTRO

Om het mogelijk te maken akkerbouwers te belonen voor hun prestaties op het gebied van biodiversiteit zijn VAA Data Works en Boerenverstand gestart met een pilot. Doel van de pilot is om binnen het project Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta in kaart te brengen hoe prestatie indicatoren voor biodiversiteit berekend kunnen worden op het akkerbouwbedrijf.

Renee

Inhoudsopgave

Boerenverstand

BOERENVERSTAND

Het berekenen van deze KPI’s is in de akkerbouw nog een uitdaging vanwege de mate waarin data digitaal wordt. VAA brengt haar kennis in t.a.v. de beschikbare databronnen en de mogelijkheden om databronnen technisch zo te koppelen dat het berekenen van KPI’s eenvoudig wordt. Doel is dat KPI’s op het gebied van bijv. stikstofbalans, organische stof balans, carbon footprint e.d. zonder veel administratie door de boer kunnen worden berekend.

In de pilot gaan VAA en Boerenverstand met 3 akkerbouwers de diepte in om te verkennen wat er wel en niet mogelijk is en welke manier van werken goed aansluit bij de akkerbouwer. VAA heeft al eerder de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) gerealiseerd. Verder kan ze haar ervaring uit andere sectoren, zoals met de KringloopWijzer in de melkveehouderij, inzetten om ook in de akkerbouw het berekenen van KPI’s gemakkelijk te maken. Boerenverstand en VAA komen eind 2021 met een conclusie wat er nog nodig is om de biodiversiteitsmonitor ook in de akkerbouw sector tot een succes te maken.

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?