+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

Heldere en actuele benchmarking voor Cumela

INTRO

Vernieuwen van een succesvolle applicatie voor Cumela zorgt voor heldere en actuele benchmarks.

Renee

Inhoudsopgave   

Cumela

 

Cumela

Cumela is een brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Nederland telt ruim 3.000 cumelabedrijven met 30.000 betrokken vakmensen. Cumela informeert, verbindt, ontzorgt en ondersteunt cumelabedrijven en zorgt voor een gezonde sector, nu en in de toekomst.

Cumela maakt, voor benchmarking doeleinden, gebruik van een applicatie genaamd Cumela Kompas Analyse. Deze applicatie heeft in de loop der jaren een flinke hoeveelheid data verzameld van deelnemende bedrijven. Met behulp van deze data worden rapportages, op basis van kengetallen zoals kostenverhoudingen en rentabiliteit, gemaakt die de gesteldheid van een bedrijf weergeeft. Nog belangrijker voor een bedrijf is bedrijfsvergelijking. Een bedrijf wordt, gebruik makend van kengetallen, vergeleken met andere vergelijkbare bedrijven.

Om voorbereid te zijn op de toekomst en in staat te zijn om nieuwe functionaliteiten toe te voegen, zijn de applicatie en de bijbehorende rapportages vernieuwd. De vernieuwing van de applicatie is tweeledig. Enerzijds het nieuw opzetten van de applicatie en anderzijds het vernieuwen van de rapportages.

Voor het nieuw opzetten van de applicatie is gekozen voor BizView. Het voordeel hiervan is dat een groot aantal basiszaken niet meer ontwikkeld hoeven te worden omdat deze standaard reeds aanwezig zijn. De werkzaamheden bestonden uit de implementatie van BizView, het realiseren van een koppeling met het aanwezige CRM pakket, de conversie van de historische data en de ondersteuning en training van de key-users van Cumela op het gebied van het inregelen van kengetallen, metadata en rekenregels.

Voor het vernieuwen van de rapportages zijn prototypes gemaakt met daarin verschillende keuzes voor lay-out en functionaliteit. Op basis van deze prototypes is een keuze gemaakt en zijn de vernieuwde rapportages ontwikkeld met een aantal nieuwe functionaliteiten, waaronder een visuele weergave van drie uitspringers in positieve- en negatieve zin op basis van het gemiddelde van een gekozen kengetal of een combinatie van kengetallen. Dit gemiddelde is gebaseerd op cijfers van vergelijkbare bedrijven en kan aanleiding zijn voor de ondernemer om contact op te nemen met Cumela om zich verder te laten adviseren.

Het opzetten van de omgeving is door VAA verzorgd en het inregelen van de  kengetallen, de metadata en de rekenregels is door de key-users uitgevoerd. Uiteraard zijn er legio mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de applicatie waarbij gedacht kan worden aan de mogelijkheid voor ondernemers om zelf rapportages te maken of het koppelen met pakketten van andere organisaties om de benodigde data automatisch binnen te halen.

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?