+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

Faunabeheer: betere onderbouwing noodzaak van jacht

INTRO

In december 2018 besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant om het afschieten van grauwe ganzen te verbieden. Volgens de rechtbank was door Faunabeheereenheid Noord Brabant niet aangetoond dat het afschieten van grauwe ganzen leidt tot een signicante daling van schademeldingen veroorzaakt door grauwe ganzen. VAA heeft bij wijze van Proof of Concept met behulp van Data science aangetoond dat na dit verbod de schade duidelijk groter is geworden dan in de periode dat afschot nog wel toegestaan was.

Renee

Inhoudsopgave

Proof of concept

PROOF OF CONCEPT

Voor de Proof of Concept maakte de datascientist van VAA gebruik van diverse datasets van FBE Noord Brabant. Denk aan de jaarlijkse tellingen van grauwe ganzen, de geregistreerde schademeldingen en de regulatie data. Door deze bestanden via formele statistische analyse te analyseren, kwam VAA tot de conclusie dat de aanname van de rechtbank – dat afschieten geen effect heeft op het aantal schademeldingen – overduidelijk niet klopte. Het verbod op vrije afschot heeft geleid tot 35% meer schademeldingen.

Faunabeheereenheden zijn provinciaal georganiseerde samenwerkingsverbanden van jachthouders en maatschappelijke organisaties (gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf, Dierenbescherming, provinciale milieufederaties en andere regionale vertegenwoordigers). Ze coördineren de uitvoering van faunabeheer in hun provincie, gebaseerd op meerjarige Faunabeheerplannen, waarvoor als kader geldt de Wet Natuurbescherming met ontheffingen en opdrachten, jacht en vrijstelling.

De Faunabeheereenheden voeren dus het faunabeleid van de provincies uit. Ze regelen het evenwicht tussen de belangen van dieren, bewoners, toeristen en ondernemers door schade te voorkomen of beperken en dierenpopulaties te beheren. Als diersoorten overlast of schade veroorzaken, is het toch nodig de hoeveelheid wilde dieren te reguleren. De FBE’s doen dat op basis van deze wet.

De Proof of Concept heeft Faunabeheereenheid Noord Brabant ervan overtuigd dat de juiste data en het op wetenschappelijke wijze inzetten daarvan haar beleid beter kan ondersteunen. Download de publicatie hier!

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?