+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

ForFarmers: Van data naar een ruwvoerteeltplan met Terrascoop

INTRO

Om invulling te geven aan de TERRA+ aanpak heeft ForFarmers de digitale tool Terrascoop laten ontwikkelen door VAA Data Works. Met Terrascoop kan zowel een melkveehouder als de adviseur van ForFarmers inzicht verkrijgen in de ruwvoederwinning. De adviseur van ForFarmers kan hierna samen met de melkveehouder deze inzichten omzetten in een verbeterde ruwvoerteelt voor de melkveehouder.

 

Renee

Terrascoop

Met de vernieuwde totaalaanpak TERRA+ wil ForFarmers elke veehouder in staat stellen om meer melk te produceren uit ruwvoer van eigen bodem en te werken aan de best mogelijke benutting van de kostbare grond van de melkveehouder.

Terrascoop brengt verschillende databronnen samen tot een overzichtelijk analysescherm. Een nieuwe functionaliteit binnen de tool zijn de door ForFarmers opgestelde streefwaarden. De adviseur heeft naast de algemene streefwaarden ook de mogelijkheid om zelf bedrijfsspecifieke streefwaarden toe te voegen. Op basis van de analyses genereert Terrascoop automatisch concrete adviezen. De adviseur van ForFarmers kan de melkveehouder hiermee voorzien van persoonlijk advies en men kan samen doelen opstellen. Deze doelen kunnen gaan over bodemverbetering, verhogen graslandkwaliteit en een optimale meststoffenbenutting.

Daarnaast maakt Terrascoop het analyseren van de potentiële voerwinst mogelijk. Op deze manier ondersteunt Terrascoop de adviseurs van ForFarmers in het geven van bedrijfsspecifiek advies aan haar klanten zonder dat de adviseurs elke keer documenten uit moeten printen.

De benodigde data – analyseresultaten van bodem, gras- en maiskuilen, kengetallen uit de KringloopWijzer en kengetallen uit de mestwetgeving – worden ontsloten via het PercelenVolgSysteem (PVS). Dit component van VAA biedt koppelingen met verschillende databronnen, standaardiseert de data en levert deze op perceel niveau uit.

ForFarmers heeft ervoor gekozen om Terrascoop te ontwikkelen in low-code platform OutSystems, zodat snel en flexibel gebouwd kan worden. Dit sloot ook perfect aan op de agile mindset van VAA Data Works. Een agile mindset is gericht op het ontwikkelen van een oplossing die aansluit bij de behoefte van de klant.

Het bedrijf ForFarmers is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met de slogan “For the Future of Farming” zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde agrarische sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij.

 

WAAROM DIT PROJECT?

Ruwvoerteelt wordt een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering van veehouders. Data zoals ruwvoer-, bodem, mest en overige informatie komt versnipperd en op verschillende manieren binnen bij de veehouder. Door alle ruwvoerteelt data op een overzichtelijke manier te groeperen en te kwalificeren worden afwijkingen in de waardes snel duidelijk en kan er een gericht advies worden gegeven. Op basis hiervan kan er een plan van aanpak gemaakt worden dat de boer ondersteunt in het optimaliseren van de ruwvoerteelt.

Waarom met VAA?

VAA kan voldoen aan de gewenste deadline, stelt een pragmatische aanpak voor, heeft voldoende affiniteit om zich in te kunnen leven in de klant en met VAA hebben wij goed kunnen sparren over het gewenste resultaat.

Hoe is het ontwikkelproject verlopen?

Strak georganiseerd en er was goede communicatie over de voortgang. VAA heeft een betrokken team op het project gezet.

Zijn de verwachtingen waargemaakt?

Je wilt altijd meer… maar gezien de deadline is het maximale gerealiseerd dat mogelijk was binnen de gestelde tijd en budget.

Welke waarde heeft Terrascoop voor ForFarmers?

ForFarmers zet in op het leveren van toegevoegde waarde aan haar klanten. Met Terrascoop is ForFarmers beter in staat om snel en op een efficiënte wijze een juist advies te geven. ForFarmers onderscheidt zich hiermee in de markt.

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?