+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

Product volgen met de ketendatabase van GreenlinQdata

INTRO

GreenlinQdata neemt een centrale ketendatabase in gebruik waarin data, vanuit de gehele Agro keten, door meerdere partijen opgeslagen, gecombineerd, geraadpleegd en gedeeld kan worden

Renee

GreenlinQdata

GreenlinQdata adviseert, ondersteunt en ontwikkelt, sinds 2014, nieuwe technische oplossingen voor telers in land- en tuinbouw. GreenlinQdata is in 2014 ontstaan als voortzetting van een aantal digitale diensten van LTO Groeiservice. De ambitie van GreenlinQdata is om, in samenwerking met haar aandeelhouders LTO Bedrijven en VAA, telers te ondersteunen in het verzamelen van data op het primaire bedrijf middels praktische en slimme softwaretoepassingen en het op een eenvoudige manier uitwisselen van data in de keten.

Met een dergelijke ketendatabase wordt het mogelijk om de gehele route van een product te volgen. Vanaf de teelt waar onder andere gewasbeschermingsacties worden geregistreerd, naar het handelshuis waar producten worden herverdeeld en omgepakt, tot het afrekenen bij de kassa in de supermarkt waar de consument wil zien wat er met het product is gebeurd.

Het delen van deze data gebeurt op basis van machtigingen waarmee de eigenaar van de data bepaalt wie er inzage krijgt. Door middel van notificaties kunnen partijen geattendeerd worden op nieuwe informatie.

De ketendatabase bestaat uit verschillende componenten. Identificatie van gebruikers, validatie en transformatie van berichten, machtigingenstructuren, notificatie, logging en monitoring. De data wordt uit verschillende bronnen opgehaald of aangeboden en de afnemers van de data kunnen op een eigen manier de data raadplegen of gebruiken. Om dit mogelijk te maken is gewerkt met standaard marktoplossingen die geconfigureerd zijn in combinatie met maatwerksoftware. Deze combinatie zorgt voor één totaaloplossing  voor GreenlinQdata.

Nu de ketendatabase in gebruik is worden steeds meer databronnen aangesloten en melden zich ook data afnemers die graag gebruik maken van het gemak waarmee gedetailleerde data op veilige wijze beschikbaar worden gesteld.

Eenvoudige teeltregistratie met GQ-data

Met gewasbescherming als basis wordt gewerkt aan een toepassing om steeds meer verschillende data eenvoudig vast te kunnen leggen. Denk bijvoorbeeld aan mest-, energie- en waterverbruik, maar ook aan certificaten, GLN’s, teeltlocaties en voorraden.

Uniek aan de gedachte achter de toepassing is dat de informatie die de teler registreert, waarde toevoegt aan het product. Immers, tegenwoordig is informatie over de wijze waarop voedingsmiddelen tot stand komen steeds belangrijker. Die data weet GreenlinQdata namens de ondernemer daadwerkelijk te verkopen en op die wijze kan de toepassing gratis worden aangeboden.

Omdat er snel resultaat gewenst was én steeds nieuwe modules toegevoegd zullen worden, is gekozen om middels OutSystems te werken. Een low-code platform waarmee 4 tot 8 keer sneller ontwikkeld wordt ten opzichte van de traditionele wijze van softwareontwikkeling.

De oplossing, GQ-data, draait in productie. Het betreft een mobile-responsive App die door steeds meer telers wordt ontdekt en ingezet. De doorontwikkelingen zijn een continu proces, waarbij GreenlinQdata in overleg met gebruikers bepaalt welke nieuwe features de meeste waarde toevoegen. VAA ondersteunt hierin en heeft contact met zowel de klant als de eindgebruiker.

 

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?