+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

Partico: betere melkvoorspelling dankzij data science

INTRO

Met het toepassen van Data Science heeft Partico de beschikking over een verbeterde voorspelling van de aangevoerde melk. Daarmee kunnen de aangesloten zuivelorganisaties beter plannen en presteren

Renee

Partico en VAA Data works

Partico is een samenwerkingsverband tussen zuivelondernemingen Cono, DOC Kaas, Nemelco, Bel Leerdammer, Rouveen, Hochwald en Graafstroom. De Partico vereniging bevordert de gemeenschappelijke belangen van haar leden en opereert naast de grotere zuivelcoöperaties Friesland Foods en Campina.

Momenteel wordt de verwachte melkaanvoer handmatig voorspeld aan de hand van trends en ontwikkelingen in de markt.

Een betere melkvoorspelling leidt tot een betere planbaarheid van het productieproces. Hierdoor kan een zuivelorganisatie beter anticiperen op mogelijke overschotten en tekorten waardoor in een vroegtijdig stadium bijgestuurd kan worden.

De focus ligt op de voorspelbaarheid van de aangevoerde hoeveelheid melk voor de komende 2 tot 6 maanden vooruit en een indicatie van de verwachte jaaraanvoer.

VAA heeft samen met Partico een Data Science model gerealiseerd waarmee met grotere nauwkeurigheid de te verwachte melkleveringen van melkvee bedrijven worden voorspeld. Dit voorspelmodel gebruikt de uit de literatuur bekende lactatiecurven, de samenstelling van het op het bedrijf aanwezige melkvee en de historische melkleveringen van een melkveebedrijf.

Het model is succesvol getoetst in een Proof of Concept opstelling. De volgende fase is het praktisch inzetbaar maken van het model. Samen met Partico werkt VAA aan dit vervolg.

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?