+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

RasWeb waardering vee voor de agrosector

INTRO

Voor de administratie van runderen voor veehouders is een lange adem nodig: in welke categorie hoort het dier, wat is de status van de hele veestapel en wat zijn de kengetallen? Dit zijn tijdrovende klussen en de doorlooptijd duurt vaak ook nog lang. VAA verzorgt een drietal applicaties die dit proces een stuk sneller en eenvoudiger kunnen maken: VAA I&R, Rundview en RasWeb.

Renee

Inhoudsopgave   

Brondata in RasWeb

BRONDATA IN RASWEB

De drie programma’s bouwen op elkaar door: VAA I&R is de basis, deze haalt de data over diermutaties op bij RVO en het legt de categorieën vast. Rundview haalt de mutaties en categorieën vervolgens op, zet deze om in een veestaat en berekent een kleine set kengetallen. RasWeb is een uitgebreidere versie van Rundview die de waardering voor het vee toevoegt en een ruimer aantal kengetallen berekent.

De programma’s zijn geschikt voor accountants, toeleveranciers, adviesbureaus, brancheorganisaties en onderzoeksinstellingen. Met VAA I&R, Rundview en Rasweb besparen gebruikers aanzienlijk tijd en krijgt men een gedegen basis om onderzoek te doen voor het uitbrengen van adviesrapporten, zowel op individueel bedrijfs- als op sectorniveau.

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?