+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

Smart CROP: handelingsgerichte adviezen voor de precisielandbouw

INTRO

Vanaf januari dit jaar werken wij vanuit VAA mee aan het project Smart CROP. Binnen Smart CROP bouwt VAA een infrastructuur die boeren kunnen gebruiken om data uit allerlei bronnen te ontsluiten en te combineren en gecontroleerd door te leveren aan allerlei applicaties en data-gebruikers. Deze kunnen op basis van de gecombineerde data hun diensten aanbieden. Het wordt een open, web-based platform met beveiligde cloudopslag en – toegang. Het project wordt mede gerealiseerd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Renee

projectpartners

  • Beijer Automotive BV 
  • Van den Borne Aardappelen BV 
  • Boomkwekerijen Henri Fleuren BV 
  • VAA Data Works 
  • ZLTO 

Samenvatting

Met het SMART-CROP platform wordt een uniek open web based systeem ontwikkeld voor de precisielandbouw.  Hiermee kan de boer zelf data uit allerlei sensoren in het veld, uit tractoren en werktuigen verzamelen. In het systeem worden de data gestructureerd zodat ze – gecombineerd met andere data – geanalyseerd en verwerkt kunnen worden tot (realtimeinformatie. Daarmee kunnen applicaties gevoed worden die handelingsgerichte adviezen samenstellen over beregening, bemesting en bestrijding en deze direct naar de agrarische ondernemer en beslissingsondersteunende systemen en bedrijfsmanagementsystemen sturen. 
 
Binnen het samenwerkingsverband is veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar over bodem, plantontwikkeling, nutriënten/water, weersinvloeden, vorstschade en ziektedruk bij vruchtbomen en akkerbouwgewassen. Ook is er een breed netwerk van deskundigen. Deze kennis en technieken voor het analyseren van de bodem, het maken van taakkaarten voor precisielandbouw en weersinformatie voor vruchtbomen en fruitteelt, vormt een zeer goede basis voor de ontwikkeling van de innovatieve precisielandbouwdiensten voor de gehele open teelten. 

Smart-CROP is het vervolg op de MIT en OPZuid projecten Sentrac en uCANdata en wordt ontwikkeld als SaaS-Cloud oplossing voor leveranciers van data, voor applicatiebouwers en systeemleveranciers om nieuwe toepassingen te bouwen en voor de gebruikers van de applicaties. Systeemleveranciers kunnen aansluiten om databronnen te versterken en om zelf nieuwe diensten te ontwikkelen en aan te bieden. 

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

ACHTERGROND SENSORDATA EN PRECISIELANDBOUW

Precisielandbouw vraagt informatie die kan worden verkregen uit verschillende sensoren. Informatie uit landbouwvoertuigen en -werktuigen, lokale weerstations, vocht- en mineraalmetingen van de grond en sensoren voor gewasobservatie, GIS/GEO-data, bloesem / vruchtopbrengst meting, windkracht en -richting bij bewerkingen, satellietmetingen, gewassensor of dronescan voor onkruidgroei.
De diversiteit van alle sensordata uit landbouwvoertuigen en -werktuigen, bodemscans, gps-data, spectraalanalyses, satellietdata etc., in combinatie met de gezamenlijke vakkennis op plant- en teelttechniek biedt kansen. Maar er zijn ook uitdagingen zoals het makkelijk en moeiteloos met elkaar combineren van alle data uit verschillende bronnen en in de verschillende formaten. En het vervolgens zorgen dat de data ook kan stromen, van sensoren etc. naar advies, planning en registratie applicaties. Daarnaast wil de agrarische ondernemer controle houden over zijn data en bepalen wie daarvan gebruik mag maken.

De praktijk heeft laten zien dat door relevante data te combineren met landbouwkennis en -ervaring en door deze in samenhang te analyseren, de opbrengst, kwaliteit en duurzaamheid van de landbouw verbeterd kan worden. Precisielandbouw vraagt gericht onderzoek en ontwikkeling. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vraagstukken als hoe per locatie de opbrengsten nauwkeurig voorspeld kunnen worden, of hoe plagen en ziekten ontdekt kunnen worden voordat deze een geheel veld aantasten. Uiteindelijk moeten real time bestuurde robotmachines zelfstandig een akker of veld onderhouden.

Met de SMART-CROP oplossing krijgt een agrarische ondernemer toegang tot een open (cloud) universeel telematicaplatform voor precisielandbouw dat niet is gebonden een bepaalde leverancier, merk, gewas of applicatie. En dat als eerste en enige data uit trekkers integreert. 

Naast de agrarische toepassingen van deze data kan de input van bijvoorbeeld weerdata gebruikt worden voor het verkeer. 

Begin 2021 verwachten we de oplevering van de pilotversie van Smart CROP, inclusief een app waarmee trekkerdata, bodemscan en weerdata geraadpleegd kunnen wordenMeer informatie

Looptijd

De looptijd voor het project bedraagt 24 maanden.
Startdatum: 2 januari 2020
Einddatum: 31 december 2021

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?