+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

De kracht van Korte Ketens met SmartShortChain!

INTRO

Transparantie en aantoonbare integriteit in korte ketens door middel van tracking & tracing met SmartShortChain.

Renee

Inhoudsopgave

Uitdaging

Oplossing

Resultaat

Uitdaging

Voor een agrarisch ondernemer is het interessant aantoonbaar te maken aan consumenten wat er gebeurt in de productie van hun teelt, wat ze onderscheid van andere telers en wat hun product een hoogwaardige kwaliteit heeft. Partijen in een (korte) keten die niet per definitie rechtstreeks te maken hebben met consumenten hebben er baat bij om op relatief eenvoudige wijze aan te kunnen sluiten op een platform voor informatie uitwisseling in de keten.

De overheid wil graag innoveren in de agrarische industrie door middel van digitalisatie:

“Wij willen korte ketens in staat stellen hun producten en supply chain op een Blockchain toepassing vorm te geven en ervoor te zorgen dat ze de data die ze transparant willen maken ook transparant kunnen maken”

Zij faciliteren dit door subsidies te verstrekken aan partijen die deze doelstelling waar kunnen maken. De investering vanuit de overheid maakt het voor kleinere agrarisch ondernemers bereikbaar mee te gaan in deze ontwikkeling en zich zo op andere manieren te kunnen onderscheiden dan met huidige certificeringen en keurmerken.

 

Oplossing

FoodInsights en Amped zijn een samenwerking aangegaan om samen met VAA in “Taskforce Korte Ketens” het product “SmartShortChain” te ontwikkelen en in de markt te zetten. FoodInsights en VAA zijn hierin de technisch deskundigen en Amped de partij die de markt kent, verkent en kan beïnvloeden.

Het beschikbare budget en de doorlooptijd zijn vanuit de verstrekte subsidie bepaald, evenals de eerder genoemde strategische uitdaging. Blockchain is als innovatieve techniek benoemt waarop het product gebouwd moet worden.

Dat de te gebruiken technologie al van tevoren vaststaat is iets wat we niet vaak zien. Normaal gesproken wordt vanuit een functioneel probleem naar de best mogelijke technische oplossing gezocht. Ondanks dat de techniek een randvoorwaarde is, is het niet centraal stellen van de techniek in de oplossingsrichting uitdagend. Daarom is allereerst energie gestoken in bepalen wat het product moet kunnen. Er is gezocht naar het toevoegen van zoveel mogelijk waarde voor de eindgebruikers.

Het project is opgedeeld in verschillende fases, waarbij fase één als doelstelling heeft om één volledige appelketen draaiend en toegankelijk te krijgen. Hiertoe wordt samengewerkt met een fruitteler en zijn keten. De korte keten wordt gekenmerkt door het lage aantal schakels in de keten ten opzichte van een reguliere supply chain. In dit geval een keten van maximaal vijf schakels: producent, teler, eventuele verwerker, verkooppunt en consument. Zij zullen aansluiten op het product en dienen als Proof of Concept (POC). In deze keten kan het product appel als appel verkocht worden maar ook als appelsap. Het product peer wordt aan de keten toegevoegd waardoor ook gecombineerde producten verwerkt gaan worden, in dit geval appel-perensap. In theorie kan dit een veelvoud van producten zijn die al dan niet als een gecombineerd product verwerkt worden tot een nieuw product.

Als technische oplossing is gekozen voor de Blockchain technologie van Hyperledger. Met deze volwassen open source technologie zijn we flexibel voor de toekomst en kunnen we putten uit een steeds groter wordende community.

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

RESULTAAT

De uitdaging was om het concept korte ketens te vertalen naar een oplossing die naast traceability ook extra meerwaarde creëert voor ondernemers zoals het verkoopbaar kunnen stellen van restpartijen via alternatieve kanalen, het verleggen van het ontkoppelpunt naar voren in de keten en het kunnen aantonen van onderscheidend vermogen ten opzichte van andere producten. De mogelijkheid om het proces van teelt tot verkoop transparant te maken aan eindconsumenten voor peren, appels en druiven is met fase één gereed. De daadwerkelijke ontwikkeling is afgerond en er is een basis neergezet om de POC te kunnen uitvoeren. Deze zal de duur van één oogst hebben en eindigen als fase twee van de ontwikkeling afgerond wordt.

De kracht van “SmartShortChain” is dat het zo generiek is opgezet dat er ook gemakkelijk een lange keten op gezet kan worden. Opschaling in de zin van uitbreiding van het netwerk en het toevoegen van vele deelnemers is hierdoor mogelijk. En dat allemaal op een laagdrempelige manier.

De afstand van de agrariër tot de consument kan hiermee drastisch verkleint worden en ervoor zorgen dat er een aantoonbaar integer alternatief is voor consument en teler om producten in een korte keten op de markt te brengen.

 

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?