+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

Snel en zorgvuldig dataverkeer helpt hele keten vooruit

INTRO

In de moderne land- en tuinbouw zijn data van steeds groter belang. Behalve de verplichte registraties voor overheden en handelspartners, draagt de verzameling van teeltgegevens ook bij aan een adequate bedrijfsvoering

Renee

GreenlinQdata

(dit artikel verscheen oorspronkelijk 27 september 2019 op Nieuwe Oogst)

Goed beheer is goud waard. GreenlinQdata opende begin dit jaar haar nieuwe platform, waaraan boeren en tuinders hun registraties kunnen koppelen om vandaar de gewenste data naar anderen te kunnen doorsturen.

GreenlinQdata helpt telers bij de rapportage van informatie rondom de teelt en zorgt voor de uitwisseling van die data naar telersverenigingen, supermarkten en handelshuizen. Het bedrijf heeft al een lange traditie in het beheer van teeltgegevens. Het bedrijf is onder andere ontstaan uit dienstverlening van Groeiservice en Groeinet.

Volgens directeur Gerard Flinterman is die oorsprong een extra sterk punt voor GreenlinQdata. ‘Ons fundament ligt toch in de agrarische belangenbehartiging. Dat zorgt ervoor dat we het vertrouwen hebben in de markt. Uiteraard spelen commerciële aspecten ook een rol, maar het belang van de agrarische ondernemers staat bij ons voorop. Dat maakt dat we een streepje voor hebben bij veel telers, maar ook bij andere ketenpartijen die zelf ook baat hebben bij een zorgvuldige uitwisseling van data.’

Maatwerk

Betaalbaar en op maat, zo is de dienstverlening bij GreenlinQdata het beste te typeren, meent Flinterman. ‘We proberen onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen’, zegt hij. ‘Een ondernemer wil zich vooral op zijn product focussen. Er worden al heel veel gegevens geregistreerd. Wij stroomlijnen dat verkeer en begeleiden de klant daarin met pakketten op maat, persoonlijke begeleiding en met kennis van zaken.’

GreenlinQdata is inmiddels sinds 2014 onderdeel van LTO Bedrijven, die ook aandeelhouder is samen met VAA, voorheen Van Aaken Automatisering. Business-consultant Harriët Goossens maakte de ontwikkeling van dichtbij mee. Eerst als studieclubmedewerker in het Westland en later als gewasmanager tomaat voor zowel Groeiservice als Groeinet.

‘Ik heb me daarvoor ook al veel bezig gehouden met productontwikkeling voor teeltregistratie en geautomatiseerde bedrijfsvergelijkingen. Op veel beperktere schaal dan we nu doen, hoewel we toen ook al de eerste waren die met online software data uitwisselden. VAA had daar een belangrijk aandeel in en samen hebben we dat steeds verder uitgebouwd’, vertelt ze.

Het nieuwe centrale dataplatform dat begin dit jaar operationeel ging, is daarin een grote stap voorwaarts, weet collega Vincent den Breejen. ‘Niet één eigen softwareapplicatie is leidend, maar de bestaande werkwijze bij de klanten. VAA zorgt dat die systemen aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodat de gewenste data kunnen worden uitgewisseld. Als dat soepel verloopt, kan veel tijd worden bespaard, maar vaak ook de bedrijfsvoering geoptimaliseerd. Dat versterkt de positie in de keten.’

Den Breejen vergelijkt de rol van GreenlinQdata met die van Rijkswaterstaat. ‘Feitelijk zorgen we voor de infrastructuur, waarop marktpartijen in de plantaardige sector bewegen. Niet fysiek, maar met data. Hoe sneller en soepeler bestemmingen worden bereikt, hoe beter het is.’

De introductie van de applicatie GQdata met de gratis module voor gewasbescherming en de betaalde module voor basis teeltregistratie, is volgens Goossens de aftrap voor die nieuwe opzet.

‘Voor de ondernemers zelf verandert er niet eens zoveel. Het nieuwe platform stelt ons in staat om gaandeweg modules toe te voegen, al naar gelang de wensen van de klanten. Gezien de trend dat steeds meer gegevens worden gevraagd, verwachten we daar de komende jaren nog veel groei.’

 

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

Perfectioneren

Het nauwe contact met een belangrijke ketenpartij als The Greenery om de GQ-software al vanaf de proeffase te introduceren en perfectioneren, is daarin van grote waarde, stelt Den Breejen.

‘Het laat zien dat er aan die kant van de keten ook behoefte is aan snelle en zorgvuldige uitwisseling van data voor de kwaliteit, voedselveiligheid en continuïteit van leveren’, legt hij uit.

Doordat zulke partijen bereid zijn om daar ook in te investeren, kan GreenlinQdata de pakketten voor de telers ook betaalbaar houden, vult Goossens aan. Flinterman: ‘Zo snijdt het mes dus aan twee kanten.’

‘Weten wat er speelt in de kas, op het land en in de schuur’

Met een ruime ervaring in de glastuinbouw heeft GreenlinQdata zich ook steeds meer ontwikkeld in de teeltregistratie voor andere plantaardige sectoren.

De expertise op het gebied van certificeringen (Agriplace) en spuitlicenties (Spuitlicentie.nl) draagt er aan bij dat het bedrijf voortdurend goed op de hoogte is van actuele eisen en wensen van overheden en ketenpartijen. ‘Wij weten wat er speelt op de werkvloer, in de kas of in de schuur’, vertelt servicemedewerker Jan van den Hooven, die voorheen ook voor Groeinet werkte. ‘Als helpdesk begeleiden we ondernemers in het gebruik van de eigen software voor dataverkeer, maar dat gaat verder dan alleen computertechnische handelingen. We hebben oog en oor voor allerlei praktische vragen, waarbij het gebruiksgemak altijd leidend is. En de feedback die we krijgen, zetten we ook weer in om het platform en het dashboard van onze software nog verder te verbeteren.’

Ook de business-consultants van GreenlinQdata spelen daarin volgens directeur Gerard Flinterman een belangrijke rol. ‘Zij komen op de teeltbedrijven, onderhouden de contacten met de ketenpartijen en koppelen hun bevindingen terug met VAA, die dat vervolgens weer vertaald naar aanpassingen in de software. Dat is een sterke combinatie.’

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?