+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

Topigs Norsvin: de grootste varkendatabase ter wereld

_______

VAA Data Works helpt bedrijven in de agri en food business met toekomstbestendig te worden. Hoe we dat doen? Met onze uitgebreide dienstverlening streven wij ernaar dat u als klant zoveel mogelijk ontzorgd word!

_______

VAA Data Works bedenkt, bouwt en implementeert (cloud)oplossingen die data integreren en visualiseren in specifieke kengetallen. Die kunnen wij op maat maken, maar we hebben ook halffabricaten op de plank liggen. We maken applicaties die bedrijfsprocessen ondersteunen en uitvoeren, zoals handelsportalen en API-integratie & managementsystemen. Daarnaast bieden we ook nog standaardcomponenten onder licenties én onderhouden, beheren en leveren we support op alles.

_______

Samen met Topigs Norsvin heeft VAA Data Works een API platform gebouwd gebaseerd op de nieuwste versie van de e-Pigs-standaard. Dit omdat de oorspronkelijke EDI-technologie waarop de uitwisseling binnen Pigbase plaatsvond, niet toekomst bestendig meer was. Het migratieproject hebben we met beide handen aangepakt voor deze klant.

 

TOPIGS NORSVIN – GENETISCHE VOORUITGANG DOOR MIDDEL VAN HET EPIGS API-PLATFORM

De Nederlandse varkensfokkerijorganisatie
Topigs Norsvin is actief in 55 landen over heel de wereld. Topigs Norsvin staat bekend om haar innovatie en onderzoek om de meest rendabele varkens(vlees)- productie voor haar klanten te realiseren. Onlangs werd een bijzondere opdracht voor Topigs Norsvin afgerond waar VAA trots op is! Samen met partner AgroConnect werd de Pigbase database omgezet van EDI naar een toekomstbestendig API-platform volgens de ePigs-standaard. Maar hoe ging dat allemaal in zijn werk?

Renee

Samenwerking VAA en Topigs Norsvin

Varkensgeneticabedrijf Topigs Norsvin staat wereldwijd bekend om haar innovatieve aanpak bij de toepassing en
ontwikkeling van nieuwe technologieën en haar voortdurende focus op kostenefficiënte en duurzame varkens(vlees) productie. Onderzoek, innovatie en snelle verspreiding van genetische vooruitgang zijn de hoekstenen van het bedrijf. Topigs Norsvin helpt haar klanten (varkenshouders) om succesvol te zijn op het gebied van productie-efficiëntie, kwaliteit, robuustheid, gezondheid en duurzaamheid. Graag bedankt VAA Data Works Topigs Norsvin voor de medewerking
en input om deze klantcase gezamenlijk tot stand te laten komen

De uitdaging

Om genetische vooruitgang te boeken slaat Topigs Norsvin data op in de fokkerijdatabase genaamd Pigbase. Deze database bevat gegevens van meer dan 50 miljoen varkens en is daarmee de grootste varkensdatabase ter wereld. Pigbase verbindt de fokkerijen van Topigs Norsvin met elkaar en creëert zo één grote populatie fokvarkens. Ook externe stakeholders zijn eraan verbonden, zoals softwareleveranciers en slachterijen. De oorspronkelijke EDItechnologie waarop de uitwisseling binnen Pigbase plaatsvond, was niet toekomstbestendig meer. Daarom bouwde VAA mee aan een nieuw API-platform op basis van de nieuwste versie van de ePigs-standaard. Standaardisatie van data-uitwisseling gebeurt op vele niveaus. Zo hebben we op het authenticatieniveau in Nederland bijvoorbeeld te maken met de standaard eHerkenning. Als internationaal bedrijf heeft Topigs Norsvin echter met veel meer standaarden te maken uit andere landen, dus deze omzetting was nog wel een karwei.

Microsoft Azure

Met behulp van het Microsoft Azure-platform kon VAA de juiste componenten
selecteren, implementeren en configureren. Het maatwerk zat vooral in de ePigs-standaard, daar waar VAA in is gespecialiseerd als maatwerk softwareleverancier. Het ging niet alleen om het inrichten van de techniek, maar ook de implementatie en configuratie van het aansluiten van dataleveranciers, in Nederland en daarbuiten.

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

Samen bouwen

Zoals alle varkensfokkerijorganisaties en slachterijen werkt Topigs Norsvin al jaren met de EDI-standaard. Dertig jaar geleden was deze standaard nieuw, maar API’s zijn al enige jaren dé standaard van integreren met externe en interne IT-omgevingen, zeker voor ketenorganisaties die daarbinnen flexibel en loosely coupled willen acteren. Het was voor Topigs Norsvin daarmee logisch om die standaard manier van interacteren met API’s op de hele organisatie en met andere externen toe te passen, bijvoorbeeld om voerstationdata binnen te halen. Samen met AgroConnect (zie kader) heeft Topigs Norsvin die nieuwe standaard ontwikkeld voor de overgang van EDI naar de ePigs API, voor zeugmanagementsystemen.

VAA was al een partner op gebied van het EDI-bericht en kon dus feilloos ondersteunen in deze transitie. In eerste instantie leverde VAA een projectmanager voor zowel VAA zelf als Topigs Norsvin, later transformeerde die rol naar Product Owner. Aldus Topigs Norsvin: “Hij was de spin in het web, echt the man in the middle.” Na afloop van de opdracht bleef de Product Owner het technisch aanspreekpunt voor Topigs Norsvin. Het volledig omzetten van een EDI-gateway naar een API-gateway is een ingrijpende wijziging. Het migratietraject vergt capaciteit, kennis en expertise op specifieke onderdelen. Daar hebben Topigs Norsvin en VAA elkaar gevonden. Op het moment dat het project de gewenste vorm bereikte en overging naar implementatie en aansluiten van vendoren, heeft Topigs Norsvin zijn afdeling zo georganiseerd dat zij zelf primair aanspreekpunt zijn en functioneel beheerder van het platform. Dankzij het intensieve samenwerkingstraject – waar kennisoverdracht één element van was – bleek het een succesformule.

Issue

Een project is een project, dus er zijn genoeg hobbels om te nemen. Topigs Norsvin was met VAA en met partner AgroConnect een nieuwe wereld aan het bouwen. Dan loopt een project af en toe ergens tegen aan. Door het nauwe contact dat wekelijks plaatsvond tussen de Project Manager API en de Product Owner vanuit VAA werden issues of hick-ups snel geconstateerd. Stakeholdermanagement en korte lijnen met vaste contacten werkten effectief. Topigs Norsvin was verder in het bijzonder te spreken over de communicatie met VAA, onder andere door de bereikbaarheid van het team en de bereidheid en vaardigheid om alles duidelijk uit te leggen voor onervaren of nieuwe mensen. Het bedrijf heeft afgelopen jaar, terwijl zij de API’s aan het ontwikkelen was, samen met de leveranciers van de zeugenmanagementsystemen alles grondig getest. Eén voor één worden de verschillende managementsystemen aangesloten door Topigs Norsvin.

 

Oplossing

Met API is meer realtime data uitwisseling mogelijk in plaats van het hele grote EDI-bericht. Een ander voordeel is dat ePigs in kleinere datasets uitgewisseld kan worden. Alle data-uitwisseling verloopt te zijner tijd automatisch waardoor de afhankelijkheid van handmatige acties is verkleind. Dagelijks worden fokwaardes uitgewisseld net als data over beschikbare beren die retour komen van het bedrijf. Er zijn meer datamogelijkheden om uit te wisselen mogelijk dan met de EDI-standaard was.

Resultaten

Toekomst

De samenwerking tussen Topigs Norsvin en VAA biedt ook voor de toekomst nog veel potentie! Op dit moment levert VAA nog steeds support- en beheerdiensten op het API-platform van Topigs Norsvin. Juist omdat VAA expert is op dit vlak én omdat VAA de kennis heeft opgedaan tijdens het ontwikkeltraject. Topigs Norsvin heeft de ambitie de komende jaren sterk te groeien. De aanpak van een gecombineerde focus bij de fokkerij op zowel productie, duurzaamheid als dierenwelzijn is succesvol en spreekt de markt aan. Het snel en uniform samenbrengen en verwerken van data uit/in de sector is een belangrijk element om succes te boeken, nu en in de toekomst. Een goede infrastructuur en goede partners zoalsVAA zijn daarbij van groot belang

VAA Data Works

VAA helpt organisaties binnen de agri- en foodsector om slagvaardiger te worden, te zien hoe ze een belangrijke rol kunnen blijven vervullen in de keten en zo vol vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.

Toekomst

De samenwerking tussen Topigs Norsvin en VAA biedt ook voor de toekomst nog veel potentie! Op dit moment levert VAA nog steeds support- en beheerdiensten op het API-platform van Topigs Norsvin. Juist omdat VAA expert is op dit vlak én omdat VAA de kennis heeft opgedaan tijdens het ontwikkeltraject. Topigs Norsvin heeft de ambitie de komende jaren sterk te groeien. De aanpak van een gecombineerde focus bij de fokkerij op zowel productie, duurzaamheid als dierenwelzijn is succesvol en spreekt de markt aan. Het snel en uniform samenbrengen en verwerken van data uit/in de sector is een belangrijk element om succes te boeken, nu en in de toekomst. Een goede infrastructuur en goede partners zoalsVAA zijn daarbij van groot belang

VAA Data Works

VAA helpt organisaties binnen de agri- en foodsector om slagvaardiger te worden, te zien hoe ze een belangrijke rol kunnen blijven vervullen in de keten en zo vol vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?