+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

Automatisch bodemanalyses aan gewaspercelen koppelen met de Koppeltool van ZuivelNL

INTRO

Na een pilot periode is vanaf medio december 2019 de Koppeltool vanuit de Kringloopwijzer benaderbaar.

Renee

KOPPELTOOL VAN ZUIVELNL

ZuivelNL is een samenwerkingsverband, opgericht door de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Andere aan de zuivelsector gelieerde organisaties kunnen als partner in ZuivelNL participeren. ZuivelNL is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt.

De Koppeltool is gerealiseerd in opdracht van ZuivelNL en is een hulpmiddel waarmee melkveehouders (automatisch) bodemanalyses aan gewaspercelen kunnen koppelen. Op deze manier worden bijbehorende waardes automatisch ingelezen in de KringloopWijzer. Dit bespaart melkveehouders handmatige invoer van gegevens.

De koppeling is gemaakt op basis van perceelgegevens die bekend zijn bij RVO en informatie van laboratoria die bodemanalyses uitvoeren. De Koppeltool werkt op basis van geografische coördinaten. Tijdens het nemen van een bodemmonster worden de coördinaten van de bemonsterde oppervlakte geregistreerd. De gewaspercelen van RVO zijn ook voorzien van geografische data. Op basis hiervan kunnen de gegevens aan elkaar gekoppeld worden.

VAA heeft gezorgd voor de ontwikkeling en integratie van de Koppeltool in de Kringloopwijzer. Voor nu is deze alleen vanuit de applicatie Kringloopwijzer te benaderen. Het idee is om de Koppeltool in de toekomst breder in te gaan zetten.

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?