+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

Duurzame voedselketen en SDG’s

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Bij VAA Data Works dromen we ervan om de wereld beter te maken door bij te dragen aan een toekomstbestendige voedselketen, waarin voldoende en gezond voedsel op een duurzame en rendabele manier wordt geproduceerd. Door focus te leggen op een duurzame voedselketen, draagt VAA direct bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn zeventien doelen van de VN om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Met onze inspanningen heeft VAA het meeste impact op de volgende SDG’s:

Renee

Guido
info@vaa.com
+31(0) 73 523 32 32

SDG 2: Geen honger en duurzame voedselproductie

VAA streeft naar duurzamere voedselproductie met minder impact op het milieu en beter dierenwelzijn. We werken aan innovatieve datagedreven toepassingen die een significante impact hebben op de efficiëntie en duurzaamheid van de voedselketen en tegelijkertijd de milieubelasting verminderen.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

VAA streeft naar duurzamere voedselproductie met minder impact op het milieu en beter dierenwelzijn. We werken aan innovatieve datagedreven toepassingen die een significante impact hebben op de efficiëntie en duurzaamheid van de voedselketen en tegelijkertijd de milieubelasting verminderen.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

VAA richt zich op duurzame productie en consumptie, waarbij we streven naar een efficiënter gebruik van grondstoffen. We implementeren technologieën en praktijken die de ecologische voetafdruk van onze productie verminderen en de circulaire economie bevorderen.

SDG 13: Klimaatactie

VAA draagt bij aan het verminderen van ‘door mensen veroorzaakte klimaatcrisis’. Dit doet VAA door bedrijven in de agri- en foodsector te helpen om data te benutten en om te zetten in praktische tools. Hieronder kunnen bedrijven slimmer en efficiënter voedsel produceren, wat bijdraagt aan het verminderen van uitstoot van broeikasgassen, investeren in hernieuwbare energiebronnen en de impact van klimaatverandering.

SDG 15: Leven op het land

De diensten van VAA zetten zich in voor het beschermen, herstellen en duurzaam beheren van het leven op het land, inclusief ecosystemen en biodiversiteit. We implementeren ICT oplossingen voor landbouwmethoden die de bodemgezondheid bevorderen, habitats beschermen en de biodiversiteit verrijken, waardoor de veerkracht tegen toenemende druk op het land wordt versterkt.

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

VAA werkt samen met verschillende bedrijven en partners. Dit geeft veel inzichten in de agri- en foodsector. Deze inzichten kan VAA met alle technische kennis omzetten in datagedreven innovaties en praktische tools.

10 veelgestelde vragen over data-integratie en - uitwisseling in de keten

Het verkrijgen van data uit de agri-food keten en het omgaan met complexe vragen over het gebruik, de betrouwbaarheid en de ontsluiting ervan is vaak uitdagend voor organisaties. Deze factsheet beantwoordt daarom de tien meest gestelde vragen over data-integratie in de keten.

De Boeren dataruimte op weg naar de digitale boerderij

Partijen in de voedselketen moeten keuzes maken voor een duurzame en rendabele toekomst, waarbij slim datagebruik essentieel is om efficiënt en aan regelgeving te voldoen. In de whitepaper vertellen we je er alles over!

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?