+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

FRAMEWORK – FARM DATA SPACE

Het antwoord als je nog niet weet wat je wilt van je data

VAA is dé partner voor de toekomst

DE VEILIGE EN GEORGANISEERDE OMGEVING VOOR JE AGRARISCHE INFORMATIE

FARM DATA SPACE

In een wereld waarin gegevens een steeds grotere rol spelen, is het beschikbaar hebben, het beheren en interpreteren van data essentieel voor moderne bedrijven in de agrifood sector. Met de exponentiële groei van technologische vooruitgang en digitalisering is de sector getransformeerd in een dynamisch ecosysteem waarin data de sleutel is tot succes. Van het optimaliseren van rendementen door middel van nieuwe technieken tot het verbeteren van dierenwelzijn door middel van geavanceerde monitoringssystemen, data biedt boeren een schat aan inzichten en mogelijkheden om hun bedrijfsvoering te verbeteren.

Door gegevens te verzamelen en te analyseren kunnen boeren trends identificeren, seizoensgebonden patronen begrijpen en potentiële risico’s voor hun gewassen of vee voorspellen. Dit stelt hen in staat om proactief te handelen, preventieve maatregelen te nemen en de algehele gezondheid en productiviteit van hun bedrijf te verbeteren en te laten renderen.

Renee

Ricardo
info@vaa.com
+31(0) 73 523 32 32

Een veilige en georganiseerde omgeving

WAT IS FARM DATA SPACE?

Farm Data Space is ontworpen als een veilige en georganiseerde omgeving waarin boeren hun (historische) ruwe data kunnen verzamelen, inzien en beheren. Data die nu vaak in heel veel verschillende en soms moeilijk toegankelijke systemen zitten. Of het nu gaat om bewerkingen op het land, vee-gerelateerde informatie, opbrengsten of medicijngebruik, Farm Data Space biedt een gestandaardiseerde structuur om al deze gegevens op te slaan en te beheren. De Farm Data Space is voorzien van mechanismen om veilige en vertrouwde toegang tot deze data mogelijk te maken. Middels gemeenschappelijke afspraken en standaarden wordt ervoor gezorgd dat de data effectief kan worden uitgewisseld. Het belangrijkste is dat de ruwe data eigendom blijft van de gebruiker, waardoor ze de volledige controle behouden over hun informatie.

Een toegankelijke omgeving voor agrarische informatie

HOE WERKT HET?

Het concept van de Farm Data Space is gebaseerd op een technologie genaamd Solid. Solid stelt applicaties in staat om in twee delen te worden opgesplitst, namelijk een dienstenlaag en een datalaag. De Farm Data Space fungeert als een soort digitale archiefkast, waarin de data uit de talloze devices en systemen wordt opgebouwd tot een integraal geheel waar de boer volledig beheer over heeft en zijn data kan delen met zijn (keten)partners. Feitelijk bepaalt de boer wie waarvoor inzage krijgt in zijn data en blijft die data ook bij de boer. Het doel is niet om een businessmanagementsysteem te vervangen, maar om boeren te helpen bij hun bedrijfsvoering en hen in staat te stellen hun data te vertalen naar efficiency en compliance.

Beter inzicht in bedrijfsvoering

WAAROM FARM DATA SPACE?

Een Farm Data Space ontkoppelt gegevens en diensten, waardoor een meer gebruikersgerichte benadering mogelijk is. Door gegevens te ontkoppelen van diensten wordt het makkelijker om andere partijen diensten te laten aanbieden op jouw data om daarmee meer en betere inzichten te verkrijgen en innovatieve oplossingen sneller mogelijk te maken.

Voor eigenaren biedt dit controle over eigen data en de mogelijkheid om selectief toegang te verlenen aan derde partijen.

Het ultieme doel van Farm Data Space is om boeren meer inzicht te geven in hun eigen bedrijfsspecifieke data. Door een gestructureerde aanpak van data-opslag en -beheer aan te bieden, stelt Farm Data Space boeren in staat om hun bedrijfsgegevens te organiseren, te analyseren en te interpreteren op een manier die waarde toevoegt aan hun bedrijf.

Voordelen voor de agrarische sector en gemeenschap

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FARM DATA SPACE

Een Farm Data Space per boer is een waardevol instrument dat de agrifood sector helpt om data en informatie te delen, samen te werken en te innoveren voor een duurzamere toekomst. Dit zijn de voordelen van een Farm Data Space:

 

1. Efficiënter beheer van landbouwgegevens:
  • Een Farm Data Space stelt een boer en andere belanghebbenden in staat om relevante gegevens te verzamelen, op te slaan en te delen. Dit leidt tot een beter inzicht in gewasgroei, bodemkwaliteit, weerpatronen en andere factoren die van invloed zijn op de landbouw.
  • Efficiënt gegevensbeheer helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het optimaliseren van landbouwpraktijken.
2. Innovatie en samenwerking:
  • Een Farm Data Space bevordert samenwerking in de agrifoodketen doordat de boer zijn gegevens kan delen en op eigen initiatief toegankelijk kan maken voor derden. Dit leidt ook tot het gebruik van nieuwe technologie en innovatie.
  • Nieuwe technologie en innovatie zorgen voor verbeterde landbouwmethoden, duurzame praktijken en efficiënter gebruik van hulpbronnen.
3. Transparantie en vertrouwen:
  • Een goed ontworpen farm data space zorgt voor transparantie in gegevensverzameling en -gebruik. Een boer weet waar zijn gegevens naartoe gaan en hoe ze worden gebruikt.
  • Dit versterkt het vertrouwen tussen alle belanghebbenden in de keten.
4. Duurzaamheid en milieubewustzijn:
  • Door gegevens te delen, kunnen boeren duurzamere praktijken implementeren. Bijvoorbeeld: efficiënter watergebruik, verminderd gebruik van pesticiden en betere afvalbeheerstrategieën.
  • Een Farm Data Space ondersteunt de overgang naar een meer milieuvriendelijke landbouw.

Referenties

Lees hoe wij organisaties hebben geholpen om databronnen binnen de voedselketen te ontsluiten en om te zetten in relevante inzichten en kengetallen.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Over VAA

Met meer dan 35 jaar domeinkennis is VAA Data Works dé toonaangevende IT-dienstverlener in de agri- en foodsector. Benieuwd geworden? Lees hier over VAA.

Artikelen

Ontdek hier een uitgebreide verzameling artikelen van VAA. Van actuele nieuwsberichten tot diepgaande analyses, laat je inspireren en informeren.

DEZE BEDRIJVEN GINGEN JE VOOR

VAA heeft projecten uitgevoerd voor een groot aantal organisaties in de agri-food sector. Van erfbetreders tot verwerkers en van brancheorganisaties tot adviesbureaus. Benieuwd naar onze datagedreven oplossingen? Neem gerust contact op!