+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

VAA VOOR AGRARISCHE ONDERNEMERS

Waar de data van agrarisch ondernemers bijdraagt aan groei

VAA is dé verbindende factor

DE BESTE INZICHTEN OP BASIS VAN JOUW DATA

VAA VOOR AGRARISCH ONDERNEMERS

De agrarische sector verandert en evolueert continu. Dit betekent dat agrarische ondernemers constant te maken hebben met complexe uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan hoe je jouw landbouw- of akkerbouwpraktijk kan aanpassen om de impact op het milieu te verminderen en biodiversiteit te bevorderen. Maar ook aan het kunnen voorspellen van oogstopbrengsten door gebruik te maken van historische data en geavanceerde modellen zodat je in staat bent om productie af te stemmen op de marktvraag. En vergeet niet dat je ook nog moet voldoen aan veranderende wet- en regelgeving.

In een tijd waarin ruwe data overweldigend kan zijn, zet VAA Data Works zich in om die data te transformeren tot waardevolle inzichten. VAA gelooft dat deze inzichten niet alleen bijdragen aan het kunnen optimaliseren van agrarische ondernemingen, maar een duurzamere en efficiëntere sector als geheel.

Of je nu een innovatieve akkerbouwer bent die streeft naar maximale opbrengsten met minimale impact, een veehouder die zoekt naar manieren om de efficiëntie te verhogen, of een tuinder die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan – VAA ondersteunt jouw erfbetreder met inzichten en toepassingen die jouw als agrariër helpen om het maximale uit je bedrijf te halen.

Samen met onder andere toeleveranciers, verwerkers en retailers streeft VAA naar een toekomst waarin de agrarische sector niet alleen voldoet aan de eisen van de wetgever, afnemers en samenleving, maar deze zelfs overtreft. VAA gelooft dat door effectief gebruik te maken van data, je niet alleen de bedrijfsresultaten van vandaag kunt verbeteren, maar ook een steentje kan bijdragen aan de voedselproductie van morgen.

Renee
Annemarie info@vaa.com +31(0) 73 523 32 32
Voor een mooie en duurzame toekomst

Duurzaamheid

Data kan een waardevol instrument zijn voor agrarische ondernemers om hun praktijken te verduurzamen. VAA Data Works gelooft in een duurzamere toekomst voor de agrarische sector en zet deze passie om in concrete acties. De rol van de agrarisch ondernemer is hierin essentieel: de kernspeler in de transitie. Het bieden van waardevolle inzichten op basis van data draagt bij aan het maken van de juiste keuzes om bij te dragen aan duurzaamheid met behoud van rendement. Of het nu gaat om de bodemkwaliteit of welke bestrijdingsmiddelen er worden gebruikt, dit kan allemaal worden omgezet in waardevolle inzichten.

VAA heeft de ervaring om de ruwe data van agrarisch ondernemers om te zetten in informatie die inzicht geeft in de duurzaamheidsstatus en de CO2-uitstoot in relatie tot beloning. Zo helpt VAA bijvoorbeeld bij het samenbrengen van data van agrarische ondernemers en andere belanghebbenden in de landbouwsector om gezamenlijk duurzame oplossingen te ontwikkelen en implementeren. Denk dan aan de biodiversiteitsmonitor, met (veelal) bestaande datastromen draagt deze oplossing bij aan zowel natuur- en biodiversiteitsherstel als financieel voordeel. Dus of het nu gaat om het inzichtelijk maken van de carbon footprint voor akkerbouwers of het realiseren van automatische koppelingen tussen administratieve systemen en duurzaamheidsinstrumenten, VAA ondersteunt de keten bij het behalen van haar duurzaamheidsdoelen.

Klaar voor de uitdagingen van morgen

OPTIMALISATIE

Een agrarische onderneming draait niet alleen om het zaaien van gewassen of het verzorgen van vee, maar ook om het optimaliseren van de productieprocessen, resources en het realiseren van een winstgevende onderneming. Met de inzichten die VAA Data Works kan creëren, kunnen veel agrarische ondernemingen worden ondersteund bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering.

VAA streeft ernaar om met data-oplossingen niet alleen de uitdagingen van vandaag aan te pakken, maar ook te bouwen aan een toekomst waarin de agrifood succesvol en winstgevend kan opereren. Door het gebruik van data vanuit het productieproces en resources krijgen agrarische ondernemers meer inzicht en informatie in met welke handelingsperspectieven ze kunnen optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan natuurlijke hulpbronnen zoals water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Door te optimaliseren is er een verminderde impact op het milieu, maar het kan ook leiden tot kostenbesparingen. VAA wil bijdragen aan een toekomstbestendige voedselketen, waarin op een duurzame en rendabele manier voldoende en gezond voedsel wordt geproduceerd.

Geen verplichting, maar een kans

COMPLIANCE

Het naleven van veranderende wet- en regelgeving vormt een constante uitdaging. VAA Data Works ondersteunt de agrifoodsector bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering binnen de kaders van wet- en regelgeving. Met een focus op compliance helpt VAA niet alleen met het voldoen aan regelgeving, maar ook om het als een kans te zien.

Door data om te zetten in waardevolle inzichten, biedt VAA de mogelijkheid om bewuste keuzes te maken die niet alleen voldoen aan de vereisten, maar ook bijdragen aan een duurzame en winstgevende toekomst van de agrifoodsector. VAA beschikt over de deskundigheid en middelen die vereist zijn voor agrarische ondernemers om in een dynamische omgeving compliant te blijven en effectief te opereren. Samen met de gehele agrifoodketen gaat VAA de uitdaging aan om grip te houden op compliance.

Referenties

Lees hoe wij organisaties hebben geholpen om databronnen binnen de voedselketen te ontsluiten en om te zetten in relevante inzichten en kengetallen.

10 veelgestelde vragen over data-integratie en - uitwisseling in de keten

Het verkrijgen van data uit de agri-food keten en het omgaan met complexe vragen over het gebruik, de betrouwbaarheid en de ontsluiting ervan is vaak uitdagend voor organisaties. Deze factsheet beantwoordt daarom de tien meest gestelde vragen over data-integratie in de keten.

De boeren dataruimte - Op weg naar de digitale boerderij

Partijen in de voedselketen moeten keuzes maken voor een duurzame en rendabele toekomst, waarbij slim datagebruik essentieel is om efficiënt en aan regelgeving te voldoen. In de whitepaper vertellen we je er alles over!

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?

DEZE BEDRIJVEN GINGEN JE VOOR

VAA heeft projecten uitgevoerd voor een groot aantal organisaties in de agri-food sector. Van erfbetreders tot verwerkers en van brancheorganisaties tot adviesbureaus. Benieuwd naar onze datagedreven oplossingen? Neem gerust contact op!