+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

VAA VOOR DE OVERHEID

Gebruik data uit de keten om voorop te lopen

VAA gelooft in de kracht van samenwerking

FACILITEER DE AGRIFOOD SECTOR OM TE INNOVEREN, VERDUURZAMEN EN EXCELLEREN

VAA VOOR OVERHEIDSINSTANTIES

De Nederlandse agrifood sector heeft wereldwijd de laagste impact per kilogram voedsel op milieu, klimaat en biodiversiteit, maar toch is verdere verbetering noodzakelijk. Er is extra aandacht nodig voor de ontwikkeling van klimaatneutrale, weerbare en robuuste productiesystemen, waarbij ook circulariteit en het hergebruik van rest- en nevenstromen belangrijk zijn (Bron: CBS, raming nov-dec 2016 door CBS en Wageningen Economic Research). In een tijd waarin de agrifood sector voortdurend in beweging is, hebben overheidsinstanties een cruciale functie in het ondersteunen en reguleren van de productie, distributie en consumptie van voedselproducten binnen de maatschappij.

De overheid heeft een overkoepelende positie en ondersteunt de agrifood sector om te innoveren en tegelijkertijd heeft het een handhavende rol waar digitaal toezicht mogelijkheden biedt. Of het nu gaat om het ontwikkelen en implementeren van beleid ter bevordering van duurzame landbouwpraktijken, het waarborgen van voedselveiligheid en kwaliteitsnormen, of het ondersteunen van innovaties die de sector helpen te excelleren. VAA staat klaar om de overheid te ondersteunen met datagedreven oplossingen en de middelen en expertise die de sector nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan het ontsluiten, opslaan en beschikbaar stellen van verschillende databronnen in de keten, het bouwen van een blockchain en het implementeren van algoritmes of integreren van (externe) rekenkernen.

Door een nauwe samenwerking tussen overheidsinstanties, brancheorganisaties, agrarische ondernemers, verwerkers, toeleveranciers en retail, streeft VAA naar een toekomst waarin de agrifood sector niet alleen voldoet aan de huidige eisen, maar deze zelfs overtreft. Zo draagt de hele keten bij aan het voldoen van de klimaateisen, gezond voedsel, het draaiend houden van de Nederlandse export en het faciliteren van arbeidsplaatsen. Door gezamenlijke inspanningen te stimuleren en effectief gebruik te maken van datagedreven oplossingen, draagt VAA bij aan een duurzame en toekomstbestendige voedselketen.

Renee

Will
info@vaa.com
+31(0) 73 523 32 32

Toewerken naar een klimaatneutraal systeem

Duurzaamheid

VAA Data Works weet dat data een essentieel instrument is voor overheidsinstanties om duurzaamheid in de agrifood sector te bevorderen. Nederland staat de komende 25 jaar voor een enorme taak op het gebied van landbouw, water en voedsel. Met behulp van slimme technologie en innovaties zoals AI kunnen overheidsinstanties beter inzicht krijgen in trends, problemen identificeren en effectieve digitale oplossingen ontwikkelen. Door dit inzicht kan de overheid voldoen aan de doelstellingen m.b.t. CO2-uitstoot en een faciliterende rol spelen bij het stimuleren van meer biodiversiteit.

VAA gelooft dat het omzetten van ruwe data naar waardevolle inzichten een krachtig middel is om toe te werken naar een systeem waarin grondstoffen hergebruikt en geen negatieve impact heeft op het milieu. Daarnaast kunnen datagedreven beslissingen ervoor zorgen dat de consumptie van gezond en duurzaam voedsel wordt gestimuleerd, voedselverspilling verder tegengegaan wordt en dat er gewerkt wordt aan de waardering voor de productie voor voedsel en landschapsbeheer. Door data te delen en transparante systemen te creëren kunnen agrarische ondernemers, toeleveranciers, verwerkers en retailers beter samenwerken aan maatschappelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Data is essentieel voor innovatie en duurzaamheid. Bekijk bijvoorbeeld ons project met ZuivelNL.

Geen verplichting, maar een kans

COMPLIANCE

Data vormt een cruciaal instrument voor overheidsinstanties om compliance in de agrifood sector te waarborgen. Digitale systemen kunnen worden gebruikt om de gehele voedselketen te traceren, van ‘farm to fork’. Door middel van data-analyse kunnen overheidsinstanties risico’s evalueren en prioriteiten stellen voor handhavingsacties. Data stelt hen ook in staat om gerichte inspecties uit te voeren bij agrifood bedrijven en om snel en adequaat te reageren op potentiële nalevingsproblemen.

Met een focus op compliance biedt VAA niet alleen hulp bij het voldoen aan regelgeving, maar ook de mogelijkheid om compliance te zien als een kans voor groei en innovatie. Door gebruik te maken van AI en data-oplossingen kan de overheid effectiever toezicht houden op de agrifoodsector, naleving van regelgeving stimuleren en de duurzaamheid en veiligheid van voedselproductie verbeteren. Door het verzamelen en analyseren van relevante data kunnen overheidsinstanties hun controleactiviteiten optimaliseren, waardoor ze meer impact kunnen maken. Dit kan leiden tot een verbetering van de naleving van regelgeving en uiteindelijk tot een verhoogd niveau van voedselveiligheid en kwaliteit voor consumenten.

Referenties

Lees hoe wij organisaties hebben geholpen om databronnen binnen de voedselketen te ontsluiten en om te zetten in relevante inzichten en kengetallen.

10 veelgestelde vragen over data-integratie en - uitwisseling in de keten

Het verkrijgen van data uit de agri-food keten en het omgaan met complexe vragen over het gebruik, de betrouwbaarheid en de ontsluiting ervan is vaak uitdagend voor organisaties. Deze factsheet beantwoordt daarom de tien meest gestelde vragen over data-integratie in de keten.

De boeren dataruimte - Op weg naar de digitale boerderij

Partijen in de voedselketen moeten keuzes maken voor een duurzame en rendabele toekomst, waarbij slim datagebruik essentieel is om efficiënt en aan regelgeving te voldoen. In de whitepaper vertellen we je er alles over!

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?

DEZE BEDRIJVEN GINGEN JE VOOR

VAA heeft projecten uitgevoerd voor een groot aantal organisaties in de agri-food sector. Van erfbetreders tot verwerkers en van brancheorganisaties tot adviesbureaus. Benieuwd naar onze datagedreven oplossingen? Neem gerust contact op!