Persbericht: Akkerbouwers krijgen inzicht in eigen biodiversiteitsscore met de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

Countus en VAA Data Works gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een tool om eenvoudig inzicht te geven in de scores van de biodiversiteit in de akkerbouw. Dit levert inzicht voor de akkerbouwer met de minimale inspanning. Dit inzicht wordt vergroot door de score van de akkerbouwer te vergelijken met de score van zijn collega’s.

In de akkerbouw wordt hard gewerkt aan het stimuleren van de biodiversiteit door alle betrokken partijen. Countus en VAA Data Works willen met dit initiatief bijdragen aan het faciliteren van de sector bij het realiseren van deze maatschappelijke opgave. Hierbij sluiten we aan bij de KPI’s die zijn vastgesteld in de Biodiversiteits Monitor Akkerbouw. Het doel is dat het voor de boer niet meer administratieve lasten met zich meebrengt en wel een positieve bijdrage levert aan het rendement.

Met de tooling die ontwikkeld wordt is het voor de adviseur eenvoudiger om voor klanten inzicht te creëren in de scores op de KPI’s biodiversiteit akkerbouw. Vanuit inzicht in de huidige score in vergelijking tot zijn doel of ten opzicht van collega akkerbouwers kan gekeken worden naar maatregelen.

In de opstart is de doelgroep beperkt tot akkerbouwers die deelnemen aan een studiegroep van Countus. De ontwikkeling vindt daarmee ook plaats in direct contact met de akkerbouwers die ermee aan de slag gaan.

Over Countus
Countus is in 1924 begonnen als coöperatie van boeren en tuinders. Wij geloven dat we ondernemers weer moeten laten ondernemen. Ze laten doen waar ze goed in zijn. Hun droom laten najagen. Zodat zij het beste uit zichzelf halen. En hun bedrijf kunnen laten bloeien en groeien. Ons kantoor zit bij jou om de hoek. We kennen je bedrijf van binnen en buiten. Soms al generaties lang. We zijn specialisten. Echte nerds. We zijn goed in ons vak en pluizen dingen graag tot op de bodem uit. We kennen jouw branche en laten dat zien met informatie waar je wat aan hebt. We zijn begonnen als een coöperatie van ondernemers die geloofden dat ze samen meer zouden bereiken dan alleen. Tot op de dag van vandaag is onze voeten-in-de-klei-mentaliteit onveranderd. Samen verkennen we nieuwe wegen. Via onze expertiseclubs. Via nieuwe samenwerkingsverbanden. Via nieuwe verbindingen tussen ondernemers.


Over VAA Data Works
VAA Data Works ontwerpt en bouwt ICT-oplossingen voor het ontsluiten van (keten)gegevens binnen bedrijven en tussen bedrijven. We leveren innovatieve oplossingen die gebruikersgemak, betrouwbaarheid, beheersbaarheid, continuïteit en  een korte “time-to-market” mogelijk maken. Als een logisch vervolg van het ontsluiten van de ketengegevens heeft VAA standaard oplossingen ontwikkeld. Onze oplossingen kunnen we ook bij onze klanten implementeren, hosten en beheren. Onze klanten zitten voornamelijk in de  Agri- en Food, daarnaast hebben we ook klanten in de industrie en publieke sector.

 

 

Neem contact op

 

 

Persbericht: Akkerbouwers krijgen inzicht in eigen biodiversiteitsscore met de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top