VAA Data Works en Boerenverstand starten met pilot biodiversiteit akkerbouw

Om het mogelijk te maken akkerbouwers te belonen voor hun prestaties op het gebied van biodiversiteit zijn VAA Data Works en Boerenverstand gestart met een pilot. Doel van de pilot is om binnen het project Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta in kaart te brengen hoe prestatie indicatoren voor biodiversiteit berekend kunnen worden op het akkerbouwbedrijf.

Het berekenen van deze KPI’s is in de akkerbouw nog een uitdaging vanwege de mate waarin data digitaal wordt. VAA brengt haar kennis in t.a.v. de beschikbare databronnen en de mogelijkheden om databronnen technisch zo te koppelen dat het berekenen van KPI’s eenvoudig wordt. Doel is dat KPI’s op het gebied van bijv. stikstofbalans, organische stof balans, carbon footprint e.d. zonder veel administratie door de boer kunnen worden berekend.

In de pilot gaan VAA en Boerenverstand met 3 akkerbouwers de diepte in om te verkennen wat er wel en niet mogelijk is en welke manier van werken goed aansluit bij de akkerbouwer. VAA heeft al eerder de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) gerealiseerd. Verder kan ze haar ervaring uit andere sectoren, zoals met de KringloopWijzer in de melkveehouderij, inzetten om ook in de akkerbouw het berekenen van KPI’s gemakkelijk te maken. Boerenverstand en VAA komen eind 2021 met een conclusie wat er nog nodig is om de biodiversiteitsmonitor ook in de akkerbouw sector tot een succes te maken.

 

Voor meer informatie neem contact op met

René
René
Commercieel Relatiebeheerder

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top