Faunabeheer: data science geeft betere onderbouwing noodzaak van jacht

In december 2018 besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant om het afschieten van grauwe ganzen te verbieden. Volgens de rechtbank was door Faunabeheereenheid Noord Brabant niet aangetoond dat het afschieten van grauwe ganzen leidt tot een signicante daling van schademeldingen veroorzaakt door grauwe ganzen. VAA heeft bij wijze van Proof of Concept met behulp van Data science aangetoond dat na dit verbod de schade duidelijk groter is geworden dan in de periode dat afschot nog wel toegestaan was.

Voor de Proof of Concept maakte de datascientist van VAA gebruik van diverse datasets van FBE Noord Brabant. Denk aan de jaarlijkse tellingen van grauwe ganzen, de geregistreerde schademeldingen en de regulatie data. Door deze bestanden via formele statistische analyse te analyseren, kwam VAA tot de conclusie dat de aanname van de rechtbank - dat afschieten geen effect heeft op het aantal schademeldingen - overduidelijk niet klopte. Het verbod op vrije afschot heeft geleid tot 35% meer schademeldingen.

Faunabeheereenheden zijn provinciaal georganiseerde samenwerkingsverbanden van jachthouders en maatschappelijke organisaties (gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf, Dierenbescherming, provinciale milieufederaties en andere regionale vertegenwoordigers). Ze coördineren de uitvoering van faunabeheer in hun provincie, gebaseerd op meerjarige Faunabeheerplannen, waarvoor als kader geldt de Wet Natuurbescherming met ontheffingen en opdrachten, jacht en vrijstelling.

De Faunabeheereenheden voeren dus het faunabeleid van de provincies uit. Ze regelen het evenwicht tussen de belangen van dieren, bewoners, toeristen en ondernemers door schade te voorkomen of beperken en dierenpopulaties te beheren. Als diersoorten overlast of schade veroorzaken, is het toch nodig de hoeveelheid wilde dieren te reguleren. De FBE's doen dat op basis van deze wet.

De Proof of Concept heeft Faunabeheereenheid Noord Brabant ervan overtuigd dat de juiste data en het op wetenschappelijke wijze inzetten daarvan haar beleid beter kan ondersteunen.

Heb je nog vragen?

Laat je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op!

Faunabeheer: data science geeft betere onderbouwing noodzaak van jacht

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top