Blog: Grip op duurzaamheid

PlanetProof, Demeter, From Farm to Fork, SKAL biologisch, Beter voor: tegenwoordig vliegen de namen, labels en keurmerken wat duurzaam eten betreft je om de oren. Het is niet langer meer genoeg om de voordeligste en/of de beste kwaliteit producten te hebben. Consument, retail, de overheid; ze vragen allemaal om meer duurzaamheid en dan ook aantoonbare duurzaamheid. Natuurlijk willen we dat allemaal, met het oog op de toekomst, maar hoe pak je zo'n veelomvattend concept vast? VAA heeft een eigen visie op de branche en de toekomst en geeft hier een aanzet!

Duurzaamheid in de voedselketen

Belangrijk hierbij is dat de duurzaamheid zo veel mogelijk door de hele keten moet worden vastgesteld. Van zaadje tot bord stapelt de duurzaamheid zich door de keten heen. Daaraan kun je als afnemer ook jouw aandeel toevoegen: 'zo duurzaam ben ik geweest'. Maar allereerst is het zaak om bij te gaan houden wat er aan duurzaamheid wordt gedaan.

Neem bijvoorbeeld een producent van voorgebakken friet met een duurzaamheidslabel. De aardappels voor die friet komen van wel honderd verschillende leveranciers. Al die leveranciers moeten aantonen dat hun aardappels duurzaam zijn geproduceerd. Maar die aardappels werden geteeld op verschillende, wisselende percelen in verband met gewasrotatie, dus moet ook worden aangetoond dat de eerdere gewassen, vóór de aardappels, ook duurzaam werden geteeld. Dat is heel veel data voor de voorgebakkenfrietfabrikant om te registreren. Op dit moment vult de boer de data over de aardappelen per perceel zelf handmatig in een bedrijfsmanagementsysteem in. Aan het eind van het seizoen wordt deze data geleverd aan de afnemer. Dit is het deel van de keten waar VAA vooral opereert.

Standaardisatie en samenwerking in de keten

Een praktische oplossing vanuit de verwerker is om via één systeem alle data binnen te halen van al je leveranciers. Dat betekent dat boeren moeten zorgen dat de data naar de afnemers toekomt en dat verschillende boeren toestemming moeten geven welke data naar wie kan. Een grote afnemer wil bijvoorbeeld niet bij iedere leverancier apart vragen of ze die duurzaamheidsdata mogen gebruiken. Om dit overal te kunnen registreren, moet deze data overal dezelfde standaard hebben, want een boer wil ook niet in drie verschillende systemen hoeven werken. Een frequent voorkomend probleem is dat dat in de ene keten rondom een gewas beter geregeld is dan het andere, ook al teelt de boer beide gewassen op diens grond.

Duurzaamheid in het productieproces

Maar duurzaamheid zit natuurlijk ook verderop in het productieproces. In het geval van de frietproducent bijvoorbeeld kan die met groene energie de frieten bakken en invriezen. Deze informatie kan ook weer worden doorgegeven om uiteindelijk aan de consument te laten weten dat hun friet op duurzame wijze is gemaakt.

Duurzaamheid zit ook niet binnen één seizoen, en gaat over het hele bedrijf heen. Iets als biodiversiteit kun je niet aan één perceel hangen; wat er om dat perceel heen gebeurt, heeft grote invloed. Insecten bezoeken immers zowel de bloeiende aardappels als het koolzaad een perceel verderop. En de bodemkwaliteit verbeter je niet binnen één seizoen; daar kost vaak meerdere jaren. Daarom moet je het hele bedrijf en de omgeving in de gaten houden. Daar zijn afnemers niet aan gewend; in ruimte en tijd is veel meer data nodig. Kortom: de grip op die ene aardappel of dat ene perceel is er al, maar nog niet op de bedrijfsbrede of -overschrijdende data, over alle percelen en over meerdere jaren.

Terug naar het boerenbedrijf

Maar hoe ga je dit regelen?  Als eerste door terug te gaan naar het boerenbedrijf. Een boer moet willen delen, dus er is een systeem nodig waarin je de afspraken met de boer vastlegt. Voor zo'n systeem zijn functionele eisen nodig. Verder moet er ook wat in de branche gebeuren: er kan niet aan het idee worden vastgehouden "dat we niet gaan investeren voor een ander bedrijf!". Het product voor dat andere bedrijf werd vorig jaar geteeld op het perceel waar nu jouw product vandaan komt. En dit jaar ernaast. Om die huivering te doorbreken zijn verschillende samenwerkingsverbanden en brancheverenigingen nodig, net als de overheid. Enkele belangrijke partijen zijn hier al mee bezig, bijvoorbeeld de BO Akkerbouw en de projecten DOOPT (Data op Orde in de Open Teelten) en de Hollandse Data Linie. Alle afnemers moeten meedoen; tenslotte hebben we allemaal een gemeenschappelijk belang!

Hoe helpt VAA?

In deze complexe wereld van duurzaamheidsbeheer in de voedselketen is het cruciaal om grip te krijgen op alle aspecten van duurzaamheid, van zaadje tot bord. Gelukkig staat VAA klaar om je te ondersteunen en te begeleiden bij het behalen van je duurzaamheidsdoelstellingen.

VAA is gespecialiseerd in het beheer van duurzaamheid in de voedselindustrie. Wij begrijpen de uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd bij het vaststellen, verzamelen en beheren van duurzaamheidsdata. Onze missie is om je te helpen grip te krijgen op duurzaamheid door middel van geavanceerde technologieën en deskundig advies.

Onze diensten omvatten het ontwikkelen en implementeren van systemen voor het vastleggen en delen van duurzaamheidsgegevens, het opstellen van functionele eisen voor deze systemen en het faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende stakeholders in de voedselindustrie. We werken nauw samen met boeren, producenten, afnemers en brancheorganisaties om een gestandaardiseerde en transparante benadering van duurzaamheidsbeheer te bevorderen.

Met onze expertise en ervaring helpen we je om duurzaamheidsdata efficiënt en nauwkeurig te registreren, te beheren en te delen. We streven naar een naadloze integratie van duurzaamheidsinformatie in je bedrijfsprocessen, zodat je aantoonbare duurzaamheid kunt leveren aan klanten, consumenten en andere belanghebbenden.

 

 

Neem contact op

 

Word partner van VAA en bouw aan een duurzame toekomst voor je bedrijf en de voedselindustrie. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we je kunnen ondersteunen bij het beheren en aantonen van je duurzaamheidsprestaties. Samen maken we een verschil!

 

 

Grip op duurzaamheid 2 - de checklist

Lees nu ook Grip op duurzaamheid 2! Klik hier om naar de blog te gaan

Blog: Grip op duurzaamheid 2 Checklist

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top